Skip to main content
Theme
Nederlands
Location

Academiegebouw
Broerstraat 5
Groningen
Netherlands

Tickets
€ 4,- / € 2,- SG-kortingspas / studenten gratis

Twistgesprek: klimaatverandering

Marcel Crok en Bart Strengers

Zijn de klimaatmodellen betrouwbaar genoeg om er rigoureuze beleidsmaatregelen op te baseren? Snijdt de kritiek van klimaatsceptici hout? Een twistgesprek.

Onderzoekers, beleidmakers, politici en milieuactivisten slaan al jaren alarm: ons klimaat verandert door de toenemende uitstoot van broeikasgassen. Volgens velen is dit hét probleem van de 21ste eeuw. Toch is er een hardnekkige tegenbeweging die grote vraagtekens zet bij dit scenario. Hebben we echt te maken met extreme klimaatveranderingen wanneer we het perspectief van eeuwen nemen? Is er wel voldoende bewijs voor de invloed van de mens op de opwarming van de aarde? Zijn de klimaatmodellen betrouwbaar genoeg voor rigoureuze en kostbare beleidsveranderingen? Of zaaien klimaatonderzoekers onnodig paniek? Onder leiding van gespreksleider Menno Gerkema gaan wetenschapsjournalist Marcel Crok en klimaatonderzoeker Bart Strengers aan de hand van vijf stellingen met elkaar in debat. En ook het publiek kan zich in de discussie mengen.

Marcel Crok is wetenschapsjournalist. Hij studeerde scheikunde en was redacteur bij het Technologietijdschrift De Ingenieur en jet maandblad Natuurwetenschap & Techniek (NWT). In 2011 verscheen zijn boek De staat van het klimaat. Een koele blik op een verhit debat. In 2014 publiceerde hij samen met de Britse onderzoeker Nic Lewis het rapport A Sensitive Matter, How the IPCC buried evidence showing good news about global warming (Nederlandse titel: Een gevoelige kwestie). In 2017 publiceerde hij samen met zes andere journalisten het boek Ecomodernisme, Het nieuwe denken over groen en groei.

Bart Strengers is als wetenschappelijk onderzoeker Global Change Modelling and Climate Communication bij het Planbureau voor de Leefomgeving nauw betrokken bij vraagstukken rond de energietransitie (met nadruk op biomassa). Hij studeerde informatica en milieukunde. Eind jaren negentig werkte hij, onder leiding van Jan Rotmans, aan het wereldmodel TARGETS. Vervolgens werkte hij als onderzoeker op het gebied van landbouw, vegetatie en klimaat aan het nog steeds vooraanstaande wereldmodel IMAGE. Strengers is al zo’n 12 jaar actief betrokken bij het klimaatdebat.

See also

Placeholder
Baukje Prins, Anja Aaldering, Roel Kuiper, Jeroen Diepemaat, Tjitse Hofman
Over de grenzen tussen zorgzaamheid en bemoeizucht
Nederlands

Aan het huidige kabinet is duidelijk te merken dat de liberalen niet meer de dienst uitmaken in Nederland. Sinds Balkenende IV herleeft het paternalisme.

Ellen Nollen, Eddy van der Zee en Jeroen de Vries
Oorzaken en bestrijding
Nederlands

De kans dat we Alzheimer op termijn kunnen voorkomen neemt toe. Maar de kern van het ziekteproces begrijpen we nog steeds niet.