Overslaan en naar de inhoud gaan
Nederlands

We waren niet alleen

Menselijke evolutie en soortendiversiteit
Fred Spoor

In het verleden deelden wij, de moderne mens, de aarde met populaties van Homo erectus, Homo neanderthalensis, Homo floresiensis en de mysterieuze Denisovans.

Tot zo’n veertig jaar geleden werd menselijke evolutie gezien als een rechtlijnige opeenvolging van soorten die langzaam veranderden van primitieve mensaapachtigen tot de moderne mens. Nadien hebben betere dateringsmethoden van fossielen en, met name ook een groot aantal nieuwe vondsten, laten zien dat er zeker vanaf 3,5 miljoen jaar geleden meerdere mensachtige soorten tegelijkertijd voorkwamen, vaak ook in hetzelfde gebied. Toen de moderne mens verscheen, rond 200.000 jaar geleden, deelde hij de aarde met populaties van Homo erectus, H. neanderthalensis, H. floresiensis, en de mysterieuze Denisovans. Hede ten dage zijn we alleen, maar dat is dus een uitzondering in plaats van regel.
In zijn lezing zal Fred Spoor het hebben over de co-existentie van mensachtige soorten in het verleden, gebaseerd op zijn eigen onderzoek. Op basis van studies van Europese schedelfossielen werkte hij aan de relatie tussen Neanderthalers en moderne mensen. Tegenwoordig bestudeert hij vooral oudere mensachtigen uit oostelijk Afrika.

Fred Spoor promoveerde in 1993 aan de Universiteit Utrecht en werkt sindsdien bij University College London, vanaf 2002 als hoogleraar anatomie. Tegenwoordig werkt hij ook aan het Max Planck Instituut voor Evolutionaire Antropologie in Leipzig. Hij maakt deel uit van het Koobi Fora Research Project, waarvoor hij expedities onderneemt in noordelijk Kenia onder leiding van Meave en Louise Leakey.
 
Interessante link
Website Nature artikel Fred Spoor Palaeoanthropology: Malapa and the genus Homo
 

Ook in deze serie

Zie ook

Oscar Kuipers, Hajo Grundmann, Willem Velema
Werken antibiotica nog?
Nederlands

Sommige ziekteverwekkende bacteriën zijn inmiddels resistent tegen de sterkst werkende antibiotica. Wat zijn de gevaren van resistentie?