Overslaan en naar de inhoud gaan
Placeholder
In serie
Nederlands

Wie helpt onze probleemjeugd?

Over ontspoorde jongeren en versnipperde jeugdzorg
Pim de Bruijne, Wybe Cnossen, Jeanette Doornenbal, Bertha Kuijer, Frank Den Hollander

Het rommelt al een flink aantal jaren in de jeugdzorg, de kinderbescherming en de jeugdhulpverlening. Volgens critici krijgen kinderen die echt hulp nodig hebben, die niet of te laat.

Er worden jongeren opgesloten of platgespoten bij gebrek aan opvang. Ook het Savannah-effect ijlt na zodat veel kinderen onterecht en te snel uit huis worden geplaatst. Verder zijn er klachten over te veel bureaucratie en te weinig aandacht voor kinderen en jongeren zelf.

Aan een ding ligt dat niet: er is niet te weinig geld. Jaarlijks besteedt de overheid vele miljoenen aan de zorg voor onze jeugd, het Groningse provinciebestuur alleen al 49 miljoen euro. Daarnaast is er een groeiend bedrag dat via de AWBZ besteed wordt aan psychiatrische hulp.

Heeft iemand nog zicht op alle hulp die aan jongeren gegeven wordt? Kun je spreken van versnippering? Of eerder: een hulpverleningsjungle? Minister Rouvoet wil de zorg dichter bij de jongeren brengen. Hij wil dit bereiken door overal Centra voor Jeugd en Gezin in het leven te roepen. Het panacee voor de hulpverlening of het zoveelste probeersel? Hoe effectief is het hulpverleningaanbod? En waarom nemen de wachtlijsten niet af?

Over deze vragen debatteert een kundig panel: Pim de Bruijne, provinciebestuurder voor welzijn en zorg, Wybe Cnossen, voorzitter van de Base Group, Jeannette Doornenbal, lector Integraal Jeugdbeleid aan de Hanzehogeschool.
Aanwezig zijn ook enkele jeugdhulpverleners en opvangouders. Bertha Kuijer, medewerker van CMO, houdt een inleiding en Frank den Hollander spreekt een dwarse column uit. Debatleider is Eddie van Hierden, directeur van het CMO.

Dit debat wordt georganiseerd door Politiek en Cultureel Debatcentrum DwarsDiep, een samenwerkingsverband van Studium Generale Groningen, Cultureel Studentencentrum Usva, de Faculteit Wijsbegeerte en de Openbare Bibliotheek. DwarsDiep is partner van het Groninger Forum, een nieuw ontmoetingscentrum op de Nieuwe Markt (2015). Het Groninger Forum organiseert nu al diverse activiteiten samen met andere organisaties en met de eigen deelnemers: Groninger Archieven, Openbare Bibliotheek Groningen, Volksuniversiteit Groningen, Filmtheater Images en het Groninger Museum.  

Ook in deze serie

Placeholder
Paul Ulenbelt, Marc Heemskerk, Jaap Borg
Wanneer gaan we met pensioen?
Nederlands

Als de voortekenen niet bedriegen, gaat de pensioengerechtigde leeftijd omhoog naar 67. Tenminste, dat geldt voor de jonkies onder ons. Erg?

Placeholder
Marc Chavannes, Jaap de Wilde
Democratie, besluiteloosheid en uitstelgedrag
Nederlands

Tijdens de algemene politieke beschouwingen kreeg PM Balkenende - die kampte met een vormcrisis - vooral voor de voeten geworpen dat zijn kabinet met belangrijke beslissingen ve

Zie ook

Kenniscafé Groningen
Hans de Vries, Olivier de Hon, Hidde Haisma & Gerard Kemkers
Nederlands

Er is veel verwarring over doping in de sport. Welke middelen werken echt prestatie verhogend en welke niet? Het onderzoek staat nog in de kinderschoenen.

Placeholder
Harry van Bommel, Sophie in ’t Veld, Joost Lagendijk, Dirk-Jan van Baar
Nederlands

De Europese eenwording is misschien wel een van de allermooiste projecten uit de geschiedenis van de mensheid.