Overslaan en naar de inhoud gaan

Highlights: Typhoon & Spinvis

Story of Steven Gilbers

- English below -

Twee popartiesten ontmoetten elkaar op 13 september 2010 voor het eerst in de Aula van het Academiegebouw: Typhoon en Spinvis, in het kader van 25 jaar RUG-gastschrijverschap*. Student Engels Steven Gilbers nam deel aan het project met als thema literatuur en popmuziek. En hij rapte tijdens de workshop van Typhoon. September 2021 promoveerde Steven op een proefschrift over taal en hiphop.

“Van het gesprek tussen Spinvis en Typhoon ’s avonds in de Aula zijn er alleen nog flarden in mijn hoofd, maar de workshop van Typhoon in de middag herinner ik me nog heel goed. We moesten eerst zelf iets schrijven en het daarna voordragen. Ik dacht: ik ga het hem eens effe laten zien en rapte een heel complexe tekst. Zei hij: ‘Je kan het, maar je hoeft niet alles vol te rappen. De pauze is heel belangrijk bij het schrijven.’ Dat is altijd blijven hangen, ook nu nog denk ik vaak aan dat advies als ik een raptekst schrijf.

Typhoon en spinvis
Typhoon en Spinvis treden op in de Aula van het Academiegebouw (2010).

Ik heb Typhoon daarna nog regelmatig gesproken. Iedere keer hadden we het over dat optreden als gastschrijver, hoe tof hij dat vond. Het was ook prachtig hoe ze samen spontaan twee nummers van Spinvis deden. Gewoon een improvisatie waarbij Typhoon volgens mij flarden uit zijn eigen muziekbibliotheek samplede.

Dat gastschrijverproject heeft wel een zaadje in mijn hoofd geplant; dat mijn grootste liefde, de hiphop, te combineren is met academische wetenschap. Dat popteksten ook als literatuur beschouwd kunnen worden. Dat zat allemaal in dat project. Toen ik Typhoon afgelopen voorjaar sprak, vertelde hij dat hij komende tijd zijn schrijfproces samen met wetenschappers gaat onderzoeken. Dus misschien is er toen bij hem ook wel een zaadje geplant.”

*Elk jaar nodigt de RUG een schrijver uit om gastlessen en workshops te geven.


- English version -

Two pop artists met for the first time on 13 September 2010 in the Aula of the Academy Building: Typhoon and Spinvis, as part of 25 years of Gastschrijverschap at the University of Groningen*. English Language and Culture student Steven Gilbers participated in this project about literature and pop music. He also wrote rap lyrics and performed during Typhoon's workshop. In September 2021, Steven obtained his PhD with a thesis on language and hip hop.

"I only remember fragments of the conversation between Spinvis and Typhoon from that  evening in the Aula. However, I still remember Typhoon's workshop in the afternoon very clearly. We first had to write something ourselves and then recite it. I thought: now I'm going to show him something and I made a rap with  a very complex text. He said, "You can do it, but you don't have to rap the whole time. The break is very important when writing.' That has always stuck with me, even now I often think of that advice when I write a rap lyric.

After this event, I spoke to Typhoon regularly. Every time we talked about that performance that he did as a guest writer, he mentioned what a great experience it had been. It was wonderful that they spontaneously performed two songs of Spinvis together. Just an improvisation in which Typhoon seemed to use sampled fragments from his own music library. That guest writer project did plant a seed in my mind; that my greatest love, hip hop, can be combined with academic science. That pop lyrics can also be considered literature. That all came together  in that project. When I spoke to Typhoon last spring, he told me that he will be researching his writing process together with scientists in the near future. So maybe a seed was planted in his mind then as well."

*Every year UG invites a writer to give guest lectures and workshops.

Steven Gilbers, Typhoon en Spinvis
Steven Gilbers als student op de foto met Typhoon en Spinvis in de Aula van het Academiegebouw (2010).

 

17-08-2021

Zie ook

Placeholder
Popmuzikanten over het schrijven van songteksten
Nederlands

Het project gastschrijver van de Rijksuniversiteit Groningen viert het 25-jarig bestaan met een klinkend programma over popmuzikanten en hun songteksten.

Een avond met
Over toeval, taal, muziek & wetenschap
Nederlands

En alles ging voorbij
Verloor zijn naam
En spoelde aan
Aan de oevers van de tijd