Skip to main content

Democracy

Susan Scarrow and Gerrit Voerman
English

Political parties hold a central place in contemporary democracies. However, the function and role of the political party is being questioned more and more.

Herman Tjeenk Willink
Groter denken, kleiner doen
Nederlands

Het gaat goed met Nederland. De economie groeit, de werkloosheid daalt, de financiën lijken op orde. Gaat het dus ook goed met onze democratische rechtsorde?