Overslaan en naar de inhoud gaan
Thema
Kenniscafé Groningen
Nederlands
Locatie

Groninger Forum
Hereplein 73
Groningen
Nederland

Tickets
zijn vanaf een half uur voor aanvang gratis af te halen aan de Forum-kassa

Aardbevingsbestendig bouwen

Roel de Jong, Jeroen Rijnhart en George de Kam

De gaswinning in Groningen zorgt voor aardbevingen met als gevolg forse schade aan woningen en gebouwen. Hoe is dit in de toekomst te voorkomen of op z’n minst te beperken?
Duidelijk is dat er stevig moet worden geïnvesteerd in versterking van bestaande woningen en gebouwen en dat de normen voor nieuwbouw worden aangescherpt. Maar ook al is er geld voor aardbevingsbestendig bouwen en restaureren, dan nog blijft de vraag wat we nu echt weten over de specifieke situatie in Noord Nederland. Wat staat huizenbezitters en bewoners in de ruime cirkel rond het gaswinningsgebied de komende jaren te wachten? Hoe kunnen zij voorzorgsmaatregelen nemen? Krijgt de huizenmarkt in het hele Noorden een stevige opdoffer? Wat betekent dit voor bedrijfspanden en investeringen? En wat is de toekomst van ons cultureel erfgoed? 
Sinds dit voorjaar is er een voorlopige Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) voor aardbevingsbestendig bouwen. De bouwplannen van grote projecten als het Groninger Forum en de Energy Academy Europe moesten hierdoor worden aangepast en liepen serieuze vertragingen op. Het wachten is nu op een definitieve richtlijn. Veel is nog onbekend. De schattingen over het aantal huizen dat niet aan de bouweisen en veiligheidsnormen voldoet, lopen enorm uiteen – van 30.000 tot 150.000 woningen in Noord Nederland. Ook de inschattingen over de te verwachte schade zijn nog verre van betrouwbaar. Overheid, kennisinstellingen, bouwkundig-adviesbureaus en aannemers steken hun licht op in Nieuw Zeeland, Japan en andere ervaringsgebieden. In recordtempo wordt kennis verzameld. Grote vraag: hoe komen we tot betrouwbare normen en onafhankelijke adviezen over stabiele en veilige huizen en openbare gebouwen in het aardbevingsgebied?

Alex van den Berg gaat in gesprek met Roel de Jong, directeur ABT|Wassenaar Seismisch Advies, lid van de stuurgroep NPR, Jeroen Rijnhart, kwartiermaker van het EPI-kenniscentrum van het Alfa-college, Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen, dat kennis over aardbevingsbestendig bouwen bundelt, en George de Kam, hoogleraar volkshuisvesting en grondmarkt aan de RUG, die onderzoek deed naar de effecten van aardbevingen op het woongenot en de woningwaarde in Groningen.

Zie ook

Placeholder
Parkinson, aids en cholesterol
Nederlands

De zoektocht naar geneesmiddelen is al zo oud als de weg naar Rome.

J.C. Kapteyn Lezing
Wij hopen deze lezing naar het najaar te kunnen verschuiven
Wegens persoonlijke omstandigheden
Nederlands

Geneticus en arts Hans Clevers onderzoekt de gezonde en zieke darm.