Overslaan en naar de inhoud gaan
Placeholder
In serie
Nederlands

Academische illusies

De Groningse universiteit in een tijd van crisis, bezetting en herstel, 1930-1950
Klaas van Berkel

Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen heeft het genoegen u uit te nodigen voor de presentatie van het boek Academische llusies. De Groningse universiteit in een tijd van crisis, bezetting en herstel, 1930-1950 door Klaas van Berkel. Net als alle Nederlanders stonden ook de docenten, studenten en bestuurders van de Groningse universiteit tijdens de Duitse bezetting voortdurend voor de vraag: waar ligt de grens? Wat kon men nog accepteren, wat was onaanvaardbaar en wat waren de mogelijkheden om te protesteren? Hoe de Groningse universiteit reageerde werd niet alleen bepaald door de maatregelen van de Duitse bezetter; ook de fundamentele wijzigingen die het universitaire leven in het midden van de vorige eeuw onderging (van elite-instelling naar instelling voor massaal onderwijs) en de gedachten over de ware academische gemeenschap beïnvloedden het handelen.
Streng en mild tegelijk beschrijft en beoordeelt Klaas van Berkel in zijn boek Academische illusies het wel en wee van de Groningse universiteit in de meest dramatische episode uit haar geschiedenis.

Prof.dr. K. van Berkel is hoogleraar geschiedenis na de Middeleeuwen aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Programma
14.00 uur    Opening door  prof.dr. M.G.J. Duijvendak
14.10 uur    Prof.dr. P. Romijn 
                      'Bestuurders en bezetting - een kwestie van verantwoordelijkheid?'
14.35 uur    Prof.dr. D.F.J. Bosscher
                     'Falende rectores? De morele factor in het academisch bestuur'
15.00 uur    Prof.dr. K. van Berkel
                     'De onbekende student'
15.25 uur    Aanbieding van het boek Academische illusies aan dr. S.K. Kuipers, 
                     voorzitter van het College van Bestuur
15.50 uur    Dankwoord van dr. S.K. Kuipers

Aansluitend vindt in het Universiteitsmuseum, Oude Kijk in 't Jatstraat 7a, een receptie plaats. Daar is dan ook gelegenheid de tentoonstelling ‘Van mij tot mei. Het eerste bevrijdingsjaar in Groningen’ te bezichtigen.
In het museum bestaat ook de mogelijkheid het boek Academische illusies te kopen.

Zie ook

Sara Roy
Policy or Collateral Damage?
English

Harvard Scholar Sara Roy argues that Gaza is a society that has been deliberately reduced to a state of abject poverty as a result of de-development - the reversal of what was i

Justin Kroesen, Wouter Slob en Herman Wegter
Het succes van The Passion
Nederlands

Tv-spektakel The Passion is een publiekstrekker. Maar wat blijft er over van het Bijbelse verhaal en de religieuze betekenis?