Skip to main content
In series
Nederlands

De maffia in het Noorden?

Henk van de Bunt

Maffia-achtige verschijnselen, zoals de verweving tussen criminaliteit en de ‘bovenwereld’ , komen ook in Nederland voor.

Over de Italiaanse maffia’s is in de afgelopen 20 jaar veel bekend geworden, dankzij de strafkorting die de Italiaanse overheid in het vooruitzicht stelde aan spijtoptanten. Duizenden ‘pentiti’ hebben een beroep gedaan op deze regeling en veel informatie verschaft aan de justitie. Hoe is de situatie in Nederland? De kans dat  de maffia’s hun geografische grenzen verleggen naar het Noorden is niet zo heel groot is. Maar ‘maffia-achtige’ verschijnselen, zoals de verweving tussen criminaliteit en de ‘bovenwereld’ , komen ook in Nederland voor. De georganiseerde criminaliteit in Nederland heeft een andere dynamiek en andere vorm dan de Italiaanse maffia’s. Hoe zien de activiteiten en werkwijzen van criminele samenwerkingsverbanden in Nederland eruit en welke winsten worden er  geboekt? Duidelijk is dat de onderscheiding tussen ‘onderwereld’ en ‘bovenwereld’ soms flinterdun is.

Henk van de Bunt is hoogleraar criminologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij was als onderzoeker betrokken bij de parlementaire enquêtecommissie Van Traa (1996) die onder meer inging op de verwevenheid tussen georganiseerde criminaliteit enerzijds en gevestigde belangen en gerespecteerde instellingen anderzijds. Vanaf deze periode verricht hij regelmatig onderzoek naar vormen van georganiseerde misdaad in Nederland en West-Europa, gebaseerd op de analyse van omvangrijke opsporingsdossiers.

Interessante links
Henk van de Bunt
Organised Crime Policies in the Netherlands

Also in this series

Anton Blok
De vervlechting van ‘onderwereld’ en ‘bovenwereld’
Nederlands

De maffia op Sicilië kwam voort uit de arme boerenstand. Bij een zwakke overheid zoeken mensen bescherming bij personen die meer macht en invloed hebben.

See also

Suzanne Oosterwijk
Nederlands

Mensen kiezen er vaak bewust voor om zichzelf bloot te stellen aan nare beelden of gruwelijke verhalen. Waarom zijn mensen toch zo nieuwsgierig naar het leed van anderen?

Andrew Keen
How Social Media are Disorientating Us
English

The ‘cult of the social’ is jeopardizing both our individual privacy and liberty.