Overslaan en naar de inhoud gaan
In serie
Nederlands

De maffia in het Noorden?

Henk van de Bunt

Maffia-achtige verschijnselen, zoals de verweving tussen criminaliteit en de ‘bovenwereld’ , komen ook in Nederland voor.

Over de Italiaanse maffia’s is in de afgelopen 20 jaar veel bekend geworden, dankzij de strafkorting die de Italiaanse overheid in het vooruitzicht stelde aan spijtoptanten. Duizenden ‘pentiti’ hebben een beroep gedaan op deze regeling en veel informatie verschaft aan de justitie. Hoe is de situatie in Nederland? De kans dat  de maffia’s hun geografische grenzen verleggen naar het Noorden is niet zo heel groot is. Maar ‘maffia-achtige’ verschijnselen, zoals de verweving tussen criminaliteit en de ‘bovenwereld’ , komen ook in Nederland voor. De georganiseerde criminaliteit in Nederland heeft een andere dynamiek en andere vorm dan de Italiaanse maffia’s. Hoe zien de activiteiten en werkwijzen van criminele samenwerkingsverbanden in Nederland eruit en welke winsten worden er  geboekt? Duidelijk is dat de onderscheiding tussen ‘onderwereld’ en ‘bovenwereld’ soms flinterdun is.

Henk van de Bunt is hoogleraar criminologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij was als onderzoeker betrokken bij de parlementaire enquêtecommissie Van Traa (1996) die onder meer inging op de verwevenheid tussen georganiseerde criminaliteit enerzijds en gevestigde belangen en gerespecteerde instellingen anderzijds. Vanaf deze periode verricht hij regelmatig onderzoek naar vormen van georganiseerde misdaad in Nederland en West-Europa, gebaseerd op de analyse van omvangrijke opsporingsdossiers.

Interessante links
Henk van de Bunt
Organised Crime Policies in the Netherlands

Ook in deze serie

Anton Blok
De vervlechting van ‘onderwereld’ en ‘bovenwereld’
Nederlands

De maffia op Sicilië kwam voort uit de arme boerenstand. Bij een zwakke overheid zoeken mensen bescherming bij personen die meer macht en invloed hebben.

Zie ook

Jouke van Dijk, Hans Revier en Hendrik Hoekstra
Nederlands

Het Waddengebied is de parel van het Noorden en behoort als UNESCO Werelderfgoed tot de top van de wereldnatuur. Maar de Wadden zijn meer dan natuur alleen.

Vreneli Stadelmaier
Hoe vrouwen kunnen genieten van hun succes
Nederlands

Talentvolle vrouwen hebben vaak een gebrek aan zelfvertrouwen. Als gevolg daarvan leggen ze de lat voor zichzelf heel hoog, of juist heel laag.

Eelko Hooijmaaijers
Nederlands

Islam en democratie hebben een ingewikkelde relatie, zoals de recente politieke ontwikkelingen in Iran en Turkije laten zien.