Skip to main content
Theme
Nederlands
Location

Academiegebouw
Broerstraat 5
Groningen
Netherlands

Tickets
€ 3,- | gratis voor studenten en SG-kortingspashouders

De ster van Bethlehem

Carel ter Linden, nagesprek met Peter Barthel en Geurt Henk van Kooten

Over een ster die stilstond

Carel ter Linden
 
De ster van Bethlehem is bekend uit het bijbelse geboorteverhaal van Jezus van Nazareth, van de hand van Mattheüs. Gaat het in dat andere geboorteverhaal, dat van Lucas, over herders die de eersten zijn die die geboorte opmerken, bij Mattheüs zijn het Oosterse astrologen die een ster zien verschijnen, waaruit zij afleiden dat er ergens een koning geboren moet zijn. Die ster voert hen westwaarts, naar Judea, en tenslotte via Jeruzalem naar Bethlehem, waar hij stilstond boven het woonhuis van het kind. Is die ster van Mattheüs historisch? Was er in die dagen een uitzonderlijk verschijnsel aan het firmament? Wat wilde Mattheüs met zijn astrologen en hun ster in verband met het leven van Jezus zeggen? En… wás er misschien een of ander kosmisch gebeuren geweest, waarvan hij dankbaar gebruik maakte?
 
Carel ter Linden, als dominee betrokken bij diverse koninklijke huwelijken en uitvaarten, studeerde rechten en theologie. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, zoals Wat doe ik hier in godsnaam (2013), Desgevraagd. De kracht van bijbelse beelden (2009), Wandelen over water (2004) en de dichtbundel Om een zin (2008).
 

De ster van Bethlehem

In gesprek met Peter Barthel en Geurt Henk van Kooten
 
In oktober vond in Groningen het internationale congres 'The Star of Bethlehem: Historical and Astronomical Perspectives' plaats. Zijn er wetenschappelijke bewijzen voor het bestaan van de beroemde ster? 
Han Borg gaat in gesprek met Peter Barthel, hoogleraar astrofysica, Geurt Henk van Kooten, hoogleraar Nieuwe Testament en Vroeg Christendom, en Carel ter Linden over de uitkomsten van het congres en nieuwe inzichten over de Ster van Bethlehem op het snijvlak van godgeleerdheid en sterrenkunde.
 
Dit programma is georganiseerd ism. Het Kapteyn Instituut en de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de RUG.

See also

Placeholder
Naema Tahir, met reacties van Elsbeth Etty en Larissa Pans
De emancipatoire sensualiteit van de moslima
Nederlands

In het sprookje Maagdensteeltje uit de bundel Groenkapje en de bekeerde Wolf  beschrijft Naema Tahir het verhaal van een meisje dat opgevoed wordt door twee moeders; een westers