Skip to main content
Placeholder
In series
Nederlands

De verwondering van jonge kinderen

Talent voor wiskunde, techniek en logica
Prof.dr. Jan de Lange

Iedereen die naar jonge kinderen kijkt, ziet dat zij vaak ongelofelijke talenten hebben en sprankelen van nieuwsgierigheid naar de wereld om hen heen. Ze weten feilloos wat het grootste koekje op het schoteltje is, ze verbazen zich over de lengte van hun schaduw en ze zijn buitengewoon creatief in het bedenken van verklaringen voor allerlei verschijnselen. Maar hoe redeneren kinderen? Hoe komen zij tot hun verklaringen? Welke strategie├źn gebruiken ze om hun wereld uit te leggen?

Onderzoek naar de ontwikkeling van jonge kinderen gaat veelal uit van de volwassen blik op de wereld en het huidige schoolcurriculum zoals dat is opgedeeld in de kernelementen taal en rekenen. Dat is jammer, want daardoor blijven we binnen bestaande kaders en zien we waarschijnlijk veel over het hoofd. Door de verwonderingen van kinderen en hun benadering van de wereld als centraal uitgangspunt te nemen, komen we naar verwachting veel meer te weten over hoe kinderen nadenken, redeneren en leren. Als we beter aan kunnen sluiten bij de spontane creativiteit van kinderen kan talent zich ontwikkelen en dat komt niet alleen hen, maar de hele maatschappij ten goede.

Het onderzoeksprogramma TalentenKracht tracht een wetenschappelijk antwoord te vinden op de vraag welke talenten, mogelijkheden en kwaliteiten kinderen in de leeftijd van 3-5 jaar hebben, hoe talenten op verschillende cognitieve gebieden onderling verweven zijn en op welke manier deze talenten verder ontwikkeld zouden kunnen worden, met de nadruk op aanleg voor wiskunde, natuurwetenschappen, techniek en logica. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om bollebozen, maar om kinderen met een normaal intelligentieniveau.

Prof.dr. Jan de Lange is initiatiefnemer en uitvoerder van het onderzoeksprogramma TalentenKracht. Tot voor kort was hij tevens hoogleraar-directeur van het Freudenthal Instituut, het expertisecentrum reken- en wiskundeonderwijs van de Universiteit Utrecht.

Also in this series

Hanze Lecture
Frank Quix
English

The downfall in the retail sector seems to be unstoppable. The internet is often mentioned as the major disrupting factor. But, is this really the case?

See also

Placeholder
Jung Chang
English

After Mao Zedong conquered China in 1949, his secret goal was to dominate the world.

Frans de Waal - SOLD OUT!
What Apes Can Teach Us About Gender
English

Is gender a human social construct or are there also learned gender roles in great apes?