Overslaan en naar de inhoud gaan
Placeholder
In serie
Nederlands

Een golf gulle gevers

Over noodhulp na de tsunamiramp
Georg Frerks, Liesbeth Heyse, Linda Polman, Bert de Boer

De tsunami die tweede kerstdag Zuid-Azië overspoelde bracht wereldwijd enorme hulpstromen op gang. Terwijl regeringen in eerste instantie niet wisten wat te doen, kwamen talloze burgers direct in actie. Opgepept door een internationaal mediaoffensief zamelden zij geld en goederen in. Giro 555 werd overspoeld. Voor het eerst in de geschiedenis liet Artsen zonder Grenzen weten dat er  even geen geld meer nodig was voor dit doel. Hulporganisaties braken en breken zich het hoofd hoe de enorme bedragen zinvol te besteden. Een golf van euforie ging door Nederland. Cynisme over de bestrijding van mondiale problemen leek plaats te maken voor optimisme.

Drie maanden later maakt DwarsDiep de balans op. De ‘zeebeving’ was duidelijk een mediagenieke ramp. Hoe is deze massale - en eenzijdige - aandacht en betrokkenheid te verklaren? Waarom wel storten voor de tsunamislachtoffers en niet of minder voor de slachtoffers in Darfur?
Donateurs willen duidelijke garanties dat hun geld goed terecht komt. Hoe werkt noodhulp en zijn de inderhaast ingezamelde geldmiddelen ook werkelijk effectief te gebruiken? Beeldvorming en onderlinge concurrentie beïnvloeden het handelen van hulporganisaties. Zijn dit soort hulpacties niet doordrenkt van een westers superioriteitsgevoel, terwijl lokale hulpverleners als eersten het echte werk doen? En wat gebeurt er in de getroffen gebieden wanneer de media-aandacht is weggeëbd? Hoe kan noodhulp worden omgezet in structurele hulp?

Over deze en andere vragen gaan hoogleraar rampenstudies Georg Frerks, RUG-onderzoekster Liesbeth Heyse, publiciste Linda Polman en Bert Boer, voorzitter van de samenwerkende hulporganisaties met elkaar en het publiek in debat.
Discussieleider is Hans-Paul Klijnsma, beleidsmedewerker van het Centre for Development Studies van de RUG.

Dit debat wordt georganiseerd door DwarsDiep - Politiek en Cultureel Debatcentrum, een samenwerkingsverband van Studium Generale Groningen, USVA, de Faculteit Wijsbegeerte, de Openbare Bibliotheek, het Centre foor Development Studies van de RUG en debatcentrum Waag.
 

Ook in deze serie

Placeholder
Paul Ulenbelt, Marc Heemskerk, Jaap Borg
Wanneer gaan we met pensioen?
Nederlands

Als de voortekenen niet bedriegen, gaat de pensioengerechtigde leeftijd omhoog naar 67. Tenminste, dat geldt voor de jonkies onder ons. Erg?

Placeholder
Marc Chavannes, Jaap de Wilde
Democratie, besluiteloosheid en uitstelgedrag
Nederlands

Tijdens de algemene politieke beschouwingen kreeg PM Balkenende - die kampte met een vormcrisis - vooral voor de voeten geworpen dat zijn kabinet met belangrijke beslissingen ve

Zie ook