Skip to main content
Theme
Nederlands
Time
20:00
Location

Academiegebouw
Broerstraat 5
Groningen
Netherlands

Tickets
€3,-/gratis voor studenten en SG-kortingspashouders

Een leven vol multitasking

Niels Taatgen

Multitasken, kunnen we dat nu wel of niet? Hoe werkt multitasking en wat voor gevolgen heeft het op ons werk?

Het moderne leven wordt gekenmerkt door een veelvoud van activiteiten en doelen, waardoor dagelijks honderden kleine beslissingen genomen moeten worden over welke activiteit op dit moment gedaan moet worden. Uit  onderzoek naar multitasking blijkt dat mensen niet in altijd de beste keuzes maken bij dergelijke beslissingen, hetgeen niet alleen leidt tot gebrekkige productiviteit, maar ook tot ontevredenheid omdat mensen de dingen die ze eigenlijk het belangrijkst vinden niet gedaan krijgen.
Onderzoekers van de RUG hebben mechanismen geïdentificeerd die verantwoordelijk zijn voor het keuzeproces. Het blijkt dat het wisselen van taak het meest beïnvloed wordt door delen van de hersenen die even niets te doen hebben, in plaats van de prioriteit die een taak heeft.  Dit inzicht kan wellicht helpen om betere keuzes te maken, maar het is de vraag of mentale "peptalk", hoe wetenschappelijk gefundeerd ook, echt helpt. Beter is het wellicht onze huidige computer- en internetomgeving aan te pakken, omdat de huidige systemen slecht multitasken stimuleren in plaats van voorkomen.

Niels Taatgen is hoogleraar kunstmatige intelligentie aan de Rijksuniversiteit Groningen, en heeft een achtergrond in informatica en cognitieve psychologie. In zijn onderzoek bouwt hij computersimulaties van intelligent menselijk gedrag, met name op het gebied van leren van vaardigheden en multitasking. Het onderzoek naar multitasking is uitgevoerd in het kader van een subsidie van de Europese Commissie (ERC).

Also in this series

See also

diverse sprekers
Een avond over eten
Nederlands

De feestdagen komen eraan en in weerwil van allerlei verheven gedachten over vrede op aarde, honger in de wereld en goede voornemens voor het nieuwe jaar speelt toch altijd weer

Placeholder
Jan Oosterhaven, Pieter Hofstra, Karin Dekker, Sacha Schram, David van Zelm van Eldik
Verkeer en vervoer in Groningen
Nederlands

Met het verschijnen van het rapport van de commissie-Duivesteijn werd eind 2004 alle Noordelijke hoop op een snelle verbinding met de Randstad de bodem ingeslagen.