Overslaan en naar de inhoud gaan
Placeholder
Thema
Nederlands

Europa

Best belangrijk of Ver van mijn bed?
Jan Mulder, Esther de Lange, Niels Jongerius, René Cuperus, Niels van den Berge

EU-Verkiezingsdebat
We mogen weer naar de stembus – op 4 juni. Maar of ‘we’ allemaal ook gaan, dat is nog maar de vraag. Europa leeft, maar niet in de harten en hoofden van alle Nederlanders.

Volgens sceptici is het Europese Parlement een papieren tijger. Als puntje bij paaltje komt is de macht van het parlement in Staatsburg beperkt. Voor de kiesgerechtigden zijn er dan twee opties: thuisblijven of stemmen op een anti-Europapartij.

Voorstanders van de Europese verkiezingen weten altijd te melden dat Brussel al heel veel beslissingen neemt en dat het dus zaak is je stem uit te brengen voor het Europese Parlement. En helemaal ongelijk hebben ze niet: zeker op terreinen als milieu, landbouw, economie – voor het Noorden van Nederland heel relevant – speelt de EU al een belangrijke rol.

De vraag is, wat denken de verschillende politieke partijen in Straatsburg te gaan doen? Welke kant moet het op met Europa? Daarover gaat het Groningse EU-verkiezingsdebat: een forum met vijf kandidaat-europarlementariërs, vier lokale opiniemakers en vooral veel inbreng vanuit de zaal.

Aanwezig zijn de kandidaten: Jan Mulder (VVD), Esther de Lange (CDA), Niels Jongerius (SP), René Cuperus (PvdA) en Niels van den Berge (GroenLinks). Aan de orde komen onder meer: landbouw, buitenlands beleid, economie, milieu en natuurlijk de kloof tussen Brussel en burger. Het debat wordt telkens opnieuw aangezwengeld met een prikkelende statement van Noordelijke experts als werkgeversaanvoerder Lambert Zwiers (VNO-NCWNoord), Jakob Bartelds landbouwer uit de Veenkoloniën (LTO-Noord), milieukundige Ton Schoot Uiterkamp (RUG) en Alie van der Schaaf (COS). Het debat staat onder leiding van Hans Harbers (RUG) en Isolde Hallensleben (ovb).

Dit debat is een onderdeel van de Groningse manifestatie Groningen Meets Europe.

Interessante link
Groninger Forum/DwarsDiep

Zie ook

Placeholder
Prof.mr.dr. Alfons Dölle, Pieter Sijpersma, Dr. Huub Wijfjes
De journalistiek onder vuur
Nederlands

Persvrijheid en vrijheid van meningsuiting vormen de fundamenten van de Nederlandse journalistiek. Maar waar liggen de grenzen?

Een avond over
Homme Wedman, Stefan van der Poel en Jeroen ten Voorde
Kleurrijk filosoof, jurist en vrijdenker
Nederlands

Leo Polak was een vurig pleitbezorger van een open samenleving.

Bert Popken in gesprek met Matthijs Bierman, Dirk Bezemer, Laura Spierdijk en Steven Brakman
Nederlands

Hoe komen we uit de hardnekkige financiële en economische crisis? Kunnen duurzame banken en ondernemers zorgen voor een gezonde wereldeconomie?