Overslaan en naar de inhoud gaan
Thema
In serie
Nederlands

Het geploeter van Europa

Hendrik Vos | Coreferent: Anjo Harryvan

Waarom schoten de oplossingen voor de eurocrisis tot nu toe te kort? En waar komt die euroscepsis in Nederland toch vandaan?

De Europese Unie verkeert sinds het losbarsten van de eurocrisis in woelige wateren. Wat begon als een Grieks probleem sloeg al snel over naar andere landen in de eurozone. En het einde van de crisis is nog lang niet in zicht. Hoe heeft het zover kunnen komen? Hoe komt het dat de problemen van één land afstralen op de andere landen? En wat moeten we met het groeiend euroscepticisme? Hebben de sceptici een punt, of zijn het gewoon populisten die verkiezingen willen winnen met halve waarheden en simpele analyses van een complex probleem? Nederland is wat dit betreft een interessante case, vindt de Belgische politicoloog Hendrik Vos. Belangrijke stromingen in het land evolueerden er op korte tijd van euro-enthousiast, over onverschillig, tot ronduit kritisch en negatief. Hoe is het zover kunnen komen? En hoe kijkt men daar in de rest van Europa tegenaan?
Vos gaat na welke stappen er de voorbije maanden gezet zijn om de euro te redden. En waarom de zogenaamde oplossingen altijd tekort schoten. Hij kijkt ook vooruit: hoe groot is de kans dat de euro sneuvelt? En wat zijn dan de gevolgen voor de Europese samenwerking?

Hendrik Vos studeerde politieke wetenschappen aan de Universiteit Gent. Sinds 1999 is hij als hoogleraar verbonden aan de Vakgroep Politieke Wetenschappen van dezelfde universiteit. Intussen is hij er hoogleraar en directeur van het Centrum voor EU-Studies. Vos wil de Europese politiek ook begrijpelijk maken voor een breder publiek. Samen met VRT-journalist Rob Heirbaut schreef hij het boek ‘Hoe Europa ons leven beïnvloedt’. In 2008 won hij het Groot Dictee der Nederlandse Taal, in de categorie van de prominenten. Hendrik Vos schrijft ook vaak stukjes over de Europese Unie (en af en toe over de wielersport) in de krant en geeft geregeld commentaar op radio en televisie over actuele gebeurtenissen in de Europese politiek.
Anjo Harryvan is docent internationale betrekkingen aan de RUG, gespecialiseerd in Europese samenwerking en integratie.

U4 is het strategisch samenwerkingsverband tussen de Universiteit Gent, de Georg-August Universität Göttingen, Uppsala Universitet en de Rijksuniversiteit Groningen. In het kader van de U4 lectures worden toponderzoekers uit een van de U4-partnerinstellingen uitgenodigd voor een gastlezing.

Interessante links
Wikipedia Hendrik Vos
Hendrik Vos op YouTube 1 minuut uitleg over de impact van Europa
Interview Hendrik Vos op YouTube: deel 1 & deel 2

Georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen ism. Studium Generale

Zie ook