Overslaan en naar de inhoud gaan

Het Noorden wordt LILA

Planologie van rust, ruimte en recreatie
Gert de Roo, Marc Calon, Hans Haerkens

De noordelijke provincies moeten bij het maken van ruimtelijke en economische plannen uitgaan van hun eigen kracht, zo luidt de boodschap van het boek LILA en de Planologie van de Contramal van de Groningse planologen Gert de Roo en Evelien Hermans. Het Noorden moet niet langer de Randstad met zijn grootschalige economie proberen te kopiëren of te beconcurreren. Dat is een heilloze weg, met als trieste voorbeelden de leegte van de Eemshaven, het International Business Park Fryslân en Eelde Airport. De noordelijke provincies moeten het juist hebben van een economie en ruimtelijke inrichting op basis van de eigen kwaliteiten: landschap, wonen en ontspanning (leisure). In deze nieuwe planologische visie krijgen Groningen, Friesland en Drente een eigen kleur: LILA – Living in Leisure-rich Areas. Lila staat voor rust en ruimte en is het alternatief voor de traditionele kleuren rood (stedelijk) en groen (landelijk milieu). Het lila-alternatief van het Noorden is de contramal van de Razende Randstad.

Projecten als Meerstad en de Blauwe Stad spelen hier al goed op in, maar zijn nog incidenten. Een samenhangende visie op de ruimtelijke inrichting van het Noorden ontbreekt. In LILA wordt de discussie over de ruimtelijke toekomst van Noord-Nederland op scherp gezet. De auteurs presenteren scenario’s en creatieve voorstellen voor een lila inkleuring van de drie provincies. Met gedurfde plannen als de creatie van een nieuw Waddeneiland of een Waterberg in de Veenkoloniën, die een toeristische trekpleister en een aantrekkelijk woongebied kunnen worden.
Hoe reëel is deze lila toekomstvisie? Zal de welvaart en werkgelegenheid in het Noorden erbij gebaat zijn? En gaan de provinciale bestuurders en beleidsmakers eendrachtig achter deze plannen staan?

Gert de Roo is hoogleraar planologie aan de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG. Samen met Evelien Hermans vormt hij de redactie van het boek LILA en de planologie van de Contramal. De ruimtelijk-economische ontwikkeling van Noord-Nederland krijgt een kleur. Het boek sluit aan op het congres ‘De Regio pakt de Ruimte’ (2004).
Twee critici lazen het boek zorgvuldig en plaatsen kritische kanttekeningen: Marc Calon, gedeputeerde van de Provincie Groningen en Hans Haerkens, algemeen secretaris VNO/NCW Noord.

Dwarse Boeken is een reeks debatavonden van debatcentrum DwarsDiep. Naar aanleiding van recente boekpublicaties door opiniërende publicisten, wetenschappers of politici wil Dwarsdiep minstens vier keer per jaar een discussiebijeekomst op touw zetten waarin de schrijver wordt geconfronteerd met critici en een kritisch publiek.

Ook in deze serie

Zie ook

John Ellis
Answering Gauguin's Questions: What are we? Where do we come from? Where are we going?
English

Experiments at the Large Hadron Collider are addressing these questions. What are the prospects for finding answers?

Placeholder
Prof. Laura Mulvey – interviewed by Eric de Kuyper
Death, Photo and Film. Voyeurism at the beginning of the 21st century
English

In an interview with writer and film expert Eric de Kuyper, Laura Mulvey will go into the meaning and development of film in the era of new media.