Skip to main content
Nederlands

Leiders van nu

Janka Stoker, Yme Kuiper, Henk Eggens

De ideale leider bestaat niet. Elke tijd, iedere organisatie en zelfs iedere situatie kent zijn eigen type leider. Toch zijn we steeds op zoek naar ideale leidersfiguren.

Tegenwoordig zijn vooral ‘transformationele’ leiders populair. Ze hebben charisma en visie, kunnen mensen in beweging brengen, zijn inspirerend en laten anderen boven hun eigen verwachting presteren. Barack Obama is zo’n inspirerende leider, terwijl Jan Peter Balkenende deze kwaliteiten juist mist. Toch weet ook Balkenende het vertrouwen van veel kiezers te winnen.

Leiders zijn belangrijk voor organisaties. Ze hebben invloed op de prestaties, betrokkenheid en tevredenheid van hun medewerkers. Zeker in tijden van recessie en bij grote veranderingen hechten we veel waarde aan goed leiderschap. Uit recent onderzoek blijkt dat hoger opgeleiden in crisistijd geen behoefte meer hebben aan mannetjesputters met een autoritaire stijl. De gewenste leider of manager is juist invoelend, luisterend en niet autoritair. Dit opent perspectieven voor meer vrouwen in topposities. Zijn zij de leiders van de toekomst?

 

Hoe kun je weten of je de juiste leider hebt gekozen? Valt leiderschap te leren en hoe zit het met charisma? Waarom hebben veel managers en leidinggevenden zo weinig zelfreflectie? En wordt in onze tijd de invloed van leiders en managers niet schromelijk overschat?

Bart van de Laar spreekt over leiders, managers en charisma met Janka Stoker, hoogleraar leiderschap en organisatieverandering aan de RUG, Yme Kuiper, hoogleraar religieuze en historische antropologie aan de RUG en Henk Eggens, directeur Noorderlink en bedrijfsadviseur. Het publiek kan zoals gebruikelijk (lastige) vragen stellen en de proef van de maand blijft altijd weer een verrassing.

 

In het maandelijkse Kenniscafé Groningen vertellen lokale onderzoekers over hun drijfveren, resultaten en uitdagingen en gaan ze in gesprek met het publiek. De site Kennisdebat van de RUG biedt achtergrondinformatie en de mogelijkheid om mee te discussiëren over de thema’s.

 

Also in this series

Barbro Melgert, Ymkje Stienstra en Janet Hoven
Nederlands

Van microscopisch kleine stukjes plastics in de lucht, landbouwgif op ons voedsel tot medicijnresten in het oppervlaktewater.

See also

André Kuipers en Sander Koenen
Sander Koenen in gesprek met André Kuipers
Nederlands

Astronaut André Kuipers vertelt over zijn spannende ruimtereis en gaat in gesprek met het publiek en zijn biograaf, journalist en fotograaf Sander Koenen, over leven en werken i

Placeholder
Jacques Wallage, Frank Ankersmit, Hans Engels
Over de kloof met de burgers
Nederlands

De kloof tussen politiek en burgers is onaanvaardbaar groot. Burgers vertrouwen partijen en politici niet meer. Daardoor neemt ook het gezag van de overheid af.