Overslaan en naar de inhoud gaan
Thema
Nederlands

M. Vasalis. Een biografie

Maaike Meijers

In M. Vasalis. Een biografie ontvouwt zich een uniek vrouwenleven in de twintigste eeuw. De dichter M. Vasalis (pseudoniem van Margaretha Drooglever-Fortuyn-Leenmans) publiceerde bij leven drie bundels Parken en woestijnen (1940), De vogel Phoenix (1947) en Vergezichten en gezichten (1954), die ruim 270.000 maal over de toonbank gingen. Zo bekend als haar poëzie is, zo afgeschermd is haar leven altijd geweest. Drooglever-Fortuyn (1909-1998) werkte als kinderpsychiater in Assen en Groningen, had een gezin, onderhield vele intense vriendschappen en correspondeerde met kunstenaars, uitgevers, schrijvers en dichters. Uit een rijkdom aan ongepubliceerd materiaal rijst in deze biografie het beeld op van een fascinerende kunstenaar die zich intensief verbond met zichzelf en anderen en die tot in haar vingertoppen leefde. Ze leidde een leven dat zoveel veelzijdiger blijkt te zijn dan de vaak genoemde worsteling met haar dichterschap. Maar waarom wilde deze door het publiek zozeer op handen gedragen dichter zich zo verre houden van deelname aan het literaire leven en sterker nog van elke inmenging van de media? Het publieke etaleren van ego kwam haar triviaal voor. Deze visie is intrigerend en bewonderenswaardig, vooral omdat Vasalis zich haar hele leven aan dit credo hield. Het zegt iets over haar boeiende en krachtige persoonlijkheid. Het zegt ook iets over de sekseverhoudingen in de sociale wereld van de literatuur. 
 
Maaike Meijer is hoogleraar aan het Centrum voor Gender en Diversiteit van de Universiteit van Maastricht. Ze doet onderzoek op het terrein van ‘cultural studies’, Nederlandse literatuur, met name poëzie en populaire cultuur (liederen). Verder houdt ze zich bezig met Nederlandse literatuur en
cultuurtheorie in genderperspectief, met poëzie en met cultuur en migratie.

Maaike Meijer gaat na haar lezing in gesprek met schrijver Ronald Ohlsen, die als student Nederlands een exclusief interview had met Vasalis, en Mineke Bosch, hoogleraar geschiedenis en auteur van een biografie over Aletta Jacobs.

Zie ook

Placeholder
Nederlands

In welk ander land kun je met een willekeurige gesprekspartner een mooie boom opzetten over de zegening van de klapschaats, het 1500meter-kuchje, een opening onder de 10 en een

Placeholder
Jeroen Smit
Nederlands

Februari 2003 stort het Ahold-imperium ineen. Onderzoeksjournalist Jeroen Smit maakte een reconstructie van dit debacle.

Placeholder
Cees Fasseur
lezing en gesprek
Nederlands

In de jaren vijftig van de vorige eeuw wist Greet Hofmans, een soort Jomanda avant la lettre, het Koninklijk Huis in twee kampen te splijten: Prins Bernhard en zijn dochters aan