Skip to main content
In series
Nederlands
Location

Academiegebouw
Broerstraat 5
Groningen
Netherlands

Tickets
€ 4,- / € 2,- SG-kortingspas / studenten gratis

Martial arts als levenskunst

in Oost én West, en van alle tijden
Karin Verelst

Europa kent een eeuwenlange traditie van krijgskunst die op dezelfde wijsheid is gebaseerd als de Oosterse martial arts.

In het Westen associëren we krijgskunst vooral met het Verre Oosten. Begrijpelijk, want zowel China als Japan hebben eeuwenoude vechtscholen voortgebracht die een gezond evenwicht tussen daadkracht en denkkracht in hun training en onderricht centraal stellen. Doel daarbij is om in overeenstemming met de eigen natuur in elke mogelijke bedreigende situatie op een evenwichtige én doortastende manier te leren handelen. Europese krijgskunst wordt veelal met bruut geweld geassocieerd. Niettemin kent ook Europa een lange traditie van krijgskunstbeoefening die in wezen op dezelfde principes berust. Wetenschapsfilosoof Karin Verelst zal aan de hand van de leerstukken van Duitse meesters (van de 14e tot de 18e eeuw) een inkijkje geven in de zowel symbolische als praktische werking van het ‘sterk’ en het ‘zwak’ van het zwaard (het Europese yin/yang). Met de ‘vier dieren’ van de laat-veertiende-eeuwse Italiaanse meester Fiore dei Liberi kunnen we al de link leggen naar de Chinese krijgskunst. Ze leveren het bewijs van de universaliteit van deze oude wijsheid.

In samenwerking met Maurice Booij van de Groningse HEMA-vereniging Mars wordt er tevens een korte demonstratie gegeven.

Karin Verelst is als wetenschapsfilosoof verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel. Zij beoefent zowel krijgskunst als vechtsport, en heeft zich het laatste decennium op de nog relatief onbekende, maar aan populariteit winnende Historische Europese Krijgskunsten toegelegd. Ze neemt deel aan competities en, als instructeur, aan internationale Historical European Martial Arts-events. Als academica bestudeert ze de historische manuscripten waarop hedendaagse kennis over historische Europese krijgskunst is gebaseerd.

 

Deze lezing is geïnspireerd op de tentoonstelling Gelukkig gezond! in het Universiteitsmuseum.

Also in this series

See also

Kenniscafé Groningen
Iris de Groot, Margrite Kalverboer en Peter van der Ende
Nederlands

Hoe is het voor een kind om opgevoed te worden door een ouder met een verstandelijke beperking?

Fred Spoor
Menselijke evolutie en soortendiversiteit
Nederlands

In het verleden deelden wij, de moderne mens, de aarde met populaties van Homo erectus, Homo neanderthalensis, Homo floresiensis en de mysterieuze Denisovans.