Overslaan en naar de inhoud gaan
Placeholder
In serie
Nederlands

McCain vs. Obama

Vladimir Bartelds, Bart Jan Spruyt, Thomas Gijswijt, Laurie Anderson, Alvin Curran

Terwijl Amerika in zwaar weer verkeert met oorlogen in Irak en Afghanistan en aan het begin staat van een enorme economische crisis, is de verkiezingsstrijd in volle gang. Met steeds meer doden aan Amerikaanse zijde, neemt de weerstand tegen de oorlog toe en wordt de roep om terugtrekking aan het thuisfront steeds luider. Door de kredietcrisis lijkt de Amerikaanse overheid het zo lang gekoesterde ideaal van de vrije markteconomie los te laten met miljarden injecties om bedrijven als Bear Stearns, ‘Mae ‘n’ Mac’ en AIG te redden.
De vraag is dan ook: wie is in staat de puinhopen in Irak en Afghanistan op te ruimen, de kredietcrisis te bezweren en te zorgen dat de wereldheerschappij bij Amerika blijft? Wordt het de Vietnamveteraan op leeftijd John McCain of kiest men voor de eloquente Afro-Amerikaanse Barack Obama? Verschillende sprekers houden de beide presidentskandidaten, vanuit Europees en Amerikaans perspectief, tegen het licht.
In het eerste uur staat de vraag centraal wat het voor Europa uitmaakt wie er in Amerika aan de macht komt. Zo is bijvoorbeeld Obama in Nederland duidelijk favoriet, maar is McCain bij nader inzien toch niet een betere bondgenoot voor Europa? Of zou McCain eenvoudigweg het buitenlandbeleid van Bush voortzetten? Betekent de beloofde ‘Change’ van Obama voor Europa werkelijk een ommekeer in het klimaatdebat, de aanpak van de armoedeproblematiek in de Derde Wereld en de houding tegenover de VN?
Het tweede uur wordt het debat vanuit Amerikaans perspectief voortgezet. Wat vinden Amerikanen zelf van deze verkiezingen? Wat zal voor hun het verschil zijn als ‘The Black Kennedy’ Obama of ‘The Maverick’ McCain het hoogste ambt gaat bekleden? Zijn daarbij de ‘big issues’ zoals de oorlog in Irak voor hen doorslaggevend of zijn juist andere belangrijker? Is de gewone Amerikaan ‘Joe Sixpack’ wel toe aan een zwarte president? En hoe zit het met de vice-presidentskandidaten: is de ‘gelipstickte pro-life pitbull’ die de evolutietheorie afwijst een alternatief voor Hillary? Compenseert Joe Biden Obama’s gebrek aan ervaring?

Onder leiding van Vladimir Bartelds, journalist en docent aan de Hanzehogeschool, discussiëren in het eerste uur:
Bart Jan Spruyt, historicus, freelance-journalist en conservatief denker
Thomas Gijswijt, Amerika-deskundige en docent Amerikanistiek Radboud Universiteit
Amerikaanse gastsprekers bij deel twee zijn: 
Laurie Anderson, geëngageerd kunstenaar, performer en muzikant. Had een wereldhit met ‘O Superman’ en werkte samen met Philip Glass, Peter Gabriel en haar man Lou Reed.
Alvin Curran, veel bekroond componist. Medeoprichter van de Musica Elettronica Viva en hoogleraar aan het Mills College in Californië.

Debatcentrum DwarsDiep

Ook in deze serie

Placeholder
Paul Ulenbelt, Marc Heemskerk, Jaap Borg
Wanneer gaan we met pensioen?
Nederlands

Als de voortekenen niet bedriegen, gaat de pensioengerechtigde leeftijd omhoog naar 67. Tenminste, dat geldt voor de jonkies onder ons. Erg?

Placeholder
Marc Chavannes, Jaap de Wilde
Democratie, besluiteloosheid en uitstelgedrag
Nederlands

Tijdens de algemene politieke beschouwingen kreeg PM Balkenende - die kampte met een vormcrisis - vooral voor de voeten geworpen dat zijn kabinet met belangrijke beslissingen ve

Zie ook

Josep M.Coll, Francine Mestrum, Antti Jauhiainen
The Future of Social Security
English

In times of rapid technological and economic change, novel policy ideas are required to meet new challenges – think about inequality, robotization and digitalization.