Skip to main content
Placeholder
In series
Nederlands

Nederland oh Nederland

Identiteit en Integratie
James Kennedy, Bas van Stokkom, Elsbeth Etty

Het was altijd een aardig tijdverdrijf: discussieren over de vraag wat Nederlanders kenmerkt. Zijn we nog altijd dominees in een gidsland die voortdurend de rest van de wereld de maat nemen? Of eerder kooplieden die overal handel zien en die in eigen huis bizarre overtuigingen tolereren en vreemde gedragingen gedogen? Of provinciaalse Jan-Salies die bang zijn om boven het maaiveld uit te steken?

Hoe dan ook, de vrijblijvendheid van deze vragen is voorbij. Het debat over wie we zijn, is op scherp komen te staan. De specifieke inhoud van de Nederlandse identiteit, of juist het gebrek daaraan, is een rol gaan spelen in de integratiediscussie.

Een wonder is dat niet. Nederland heeft er een flink aantal andersdenkende nieuwkomers bijgekregen. Door ons verzuilde verleden en de daarop volgende periode van Veronica-liberalisme zijn we die tolerant of misschien beter onverschillig tegemoet getreden. Het gevolg: veel stemmingmakers en opinionleaders zien een middelpuntvliedende verbrokkeling van Nederland en missen het saamhorigheidsgevoel.

De vraag is wat ons nu te doen staat. Moeten we scherper markeren wat typisch Nederlands is en hebben we een scheut patriottisme nodig en een opgepoetste cultuur-historische canon? Moeten we de Verlichting eindelijk serieus nemen en na een eventuele liberale jihad iedereen een post-religieuze identiteit aanmeten? Of knopen we toch maar beter bij de oude Verzuilingstraditie aan en gunnen we iedereen zijn eigen sub-cultuur met meteen de mogelijkheid om daarbinnen te emanciperen?

Over deze vragen buigen zich James Kennedy, hoogleraar Geschiedenis aan de VU, Jan Pieter van Oudenhoven, hoogleraar cross-culturele psychologie aan de RUG en Bas van Stokkom, ethicus van de Radboud Universiteit. Elsbeth Etty, columnist van NRC en bijzonder hoogleraar literaire kritiek aan de VU zal een column uitspreken. Ronald Ohlsen en Rudy Lentze brengen een toepasselijk lied ten gehore. De discussie wordt geleid door RUG-filosoof Hans Harbers.

Dit debat wordt georganiseerd door DwarsDiep - Politiek en Cultureel Debatcentrum, een samenwerkingsverband van Studium Generale Groningen, USVA, de Faculteit Wijsbegeerte, de Openbare Bibliotheek, het Centre foor Development Studies van de RUG en debatcentrum Waag.

Also in this series

Placeholder
Paul Ulenbelt, Marc Heemskerk, Jaap Borg
Wanneer gaan we met pensioen?
Nederlands

Als de voortekenen niet bedriegen, gaat de pensioengerechtigde leeftijd omhoog naar 67. Tenminste, dat geldt voor de jonkies onder ons. Erg?

Placeholder
Marc Chavannes, Jaap de Wilde
Democratie, besluiteloosheid en uitstelgedrag
Nederlands

Tijdens de algemene politieke beschouwingen kreeg PM Balkenende - die kampte met een vormcrisis - vooral voor de voeten geworpen dat zijn kabinet met belangrijke beslissingen ve

See also

Met oa. Bert Hadders, Meindert Talma, Beno Hofman, Trudy Dehue, Peter de Jonge en Kasper Peters
Hoe gek is Groningen?
Nederlands

Hoe wenselijk is het dat we allemaal geslaagd, gelukkig en aangepast zijn? Geven de apartelingen de wereld niet juist kleur?

Placeholder
Jan Oosterhaven, Pieter Hofstra, Karin Dekker, Sacha Schram, David van Zelm van Eldik
Verkeer en vervoer in Groningen
Nederlands

Met het verschijnen van het rapport van de commissie-Duivesteijn werd eind 2004 alle Noordelijke hoop op een snelle verbinding met de Randstad de bodem ingeslagen.