Skip to main content
Placeholder
Nederlands

Terecht of onterecht veroordeeld?

Democratisering van het rechtssysteem
Jan Brouwer, Ton Derksen, Henk Pijlman, Rob Zijlstra

Rechters hebben de moeilijke taak te constateren of iemand schuldig is of niet. Niet in alle gevallen nemen zij de juiste beslissing. In beruchte zaken zoals de Schiedammer parkmoord en de Puttense moordzaak was er sprake van een gerechterlijke dwaling die werd rechtgezet door klokkenluiders en journalisten. Ook de uitspraak in de Deventer moordzaak en de veroordeling van de Haagse verpleegster Lucia de B. blijven de gemoederen bezighouden.

Rechterlijke uitspraken lijken steeds vaker omstreden en zorgen voor onrust in de samenleving en inmenging van journalisten, juristen en verontruste politici. Bekende Nederlanders als Peter R. de Vries en Maurice de Hond doen eigen onderzoek naar – in hun ogen – rechterlijke dwalingen. De vraag is of het Nederlandse rechtssysteem hiermee gebaat is. Bestaat op deze manier niet de kans dat de burger zijn vertrouwen in de rechterlijke macht verliest? Of is het juist toe te juichen dat BN’ers of politici rechterlijke uitspraken proberen te corrigeren?

Ook gewone burgers kunnen directe invloed krijgen op de rechtspraak. Juryrechtspraak is het ultieme voorbeeld van een democratisch rechtssysteem. Immers, de mening van het volk wordt gehoord en is van invloed op de uitspraak. Waarom heeft Nederland niet zo’n systeem? In landen als Engeland, België en de Verenigde Staten werkt het immers prima.

Twee pleiters en een publieksjury
Komt allen naar het Studentendiscussiecafé, dat dit keer is opgezet als een soort rechtszaak. Twee pleiters houden een pleidooi voor of tegen de democratisering van het recht en bemoeienis van leken met de rechtspraak. En het publiek krijgt een actieve rol als jury. Maar natuurlijk wordt er ook stevig gediscussieerd, onder leiding van Henk Pijlman, bestuursvoorzitter van de Hanzehogeschool Groningen.
De pleiters:
Jan Brouwer, hoogleraar algemene rechtswetenschap aan de RUG.
Ton Derksen, emeritus hoogleraar van de Radboud Universiteit Nijmegen en auteur van het boek ‘Lucia de B. Reconstructie van een gerechtelijke dwaling’.

Rob Zijlstra, rechtbankverslaggever van het Dagblad van het Noorden, spreekt een column uit over de (vermeende) kloof tussen burgers en rechtspraak.

Also in this series

Placeholder
Gespreksleider: Doeko Bosscher, hoogleraar Eigentijdse Geschiedenis aan de RUG
Het Grote Amerikaanse Verkiezingsdebat
Nederlands

De epische strijd tussen de Democraten Barack Obama en Hillary Clinton om de nominatie voor presidentskandidaat vindt in Groningen een nieuw hoogtepunt.

Placeholder
Theo Bouman, Berend van der Lei, Larissa Pans, Marije Lieuwens
De dwang van schoonheidsidealen
Nederlands

Iedereen wil mooi zijn, of op zijn minst mooi gevonden worden door anderen. Jonge meiden en hun moeders worstelen beiden met hun lichaam.

See also

Arts, Culture and Media Lustrum Lecture
Stefan Collini, Pascal Gielen, Liesbeth Korthals Altes
Universities and the Democratization of Culture
English

The process commonly referred to as the ‘democratization of culture’ involves not only a pluralization of the categories of art and culture, that is, the acceptance of a much wi