Skip to main content
Theme
Nederlands

Verdienen aan de Wadden?

Jouke van Dijk, Hans Revier en Hendrik Hoekstra

Het Waddengebied is de parel van het Noorden en behoort als UNESCO Werelderfgoed tot de top van de wereldnatuur. Maar de Wadden zijn meer dan natuur alleen. Het gebied wordt intensief gebruikt door honderdduizenden inwoners en miljoenen bezoekers. Mensen wonen, werken en recreëren er en dat zorgt voor spanningen. Hoe kunnen natuur en economie samengaan, zonder het ecosysteem ernstig te verstoren? Het waddenecosysteem draagt al eeuwen de sporen van de aanwezigheid van de mens, zowel ten goede als ten kwade. Enerzijds is er het unieke open landschap dat is gevormd door mens en natuur, anderzijds zijn er bedreigingen zoals vervuiling van water en bodem, overbevissing en een stijgende zeespiegel als gevolg van klimaatverandering. Ecologen, economen en geografen breken zich het hoofd hoe economische activiteiten als visserij, landbouw, toerisme, olie- en gaswinning en bescherming tegen het water zijn in te passen in dit kwetsbare gebied. Hoe ziet een duurzame toekomst van de Wadden eruit? Zorgt de status van Werelderfgoed voor meer toerisme en economische activiteit? Of moeten we het gebied juist veel meer ontzien?

Bart van de Laar spreekt over de toekomst van de Wadden en het precaire evenwicht tussen economie en ecologie met Jouke van Dijk, hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse aan de RUG en bestuurslid van de Waddenacademie, Hans Revier, lector Mariene Wetlands Studies aan de Hanzehogeschool en oud-directeur van de Waddenvereniging en Hendrik Hoekstra die als student economische geografie voor de Wetenschapswinkel Economie en Bedrijfskunde een rapport schreef over 100 jaar economische activiteit op Terschelling. Het publiek kan zoals gebruikelijk (lastige) vragen stellen en de proef van de maand blijft altijd weer een verrassing.

In het maandelijkse Kenniscafé Groningen vertellen lokale onderzoekers over hun drijfveren, resultaten en uitdagingen en gaan ze in gesprek met het publiek. De site Kennisdebat van de RUG biedt achtergrondinformatie en de mogelijkheid om mee te discussiëren over de thema’s.

Interessante links
Onderzoek naar het Waddengebied
waddenzee.nl
Raad voor de Wadden
Rapport Wetenschapswinkel over 100 jaar Terschelling

Also in this series

See also

Placeholder
Pim de Bruijne, Wybe Cnossen, Jeanette Doornenbal, Bertha Kuijer, Frank Den Hollander
Over ontspoorde jongeren en versnipperde jeugdzorg
Nederlands

Het rommelt al een flink aantal jaren in de jeugdzorg, de kinderbescherming en de jeugdhulpverlening.

Nancy Bauer
A Philosophical Approach
English

Using pornography as an example, Nancy Bauer suggests that philosophers are inclined to miss the mark when it comes to understanding real-world phenomena:  their theories do not