Skip to main content
Theme
Nederlands

Verdienen aan de Wadden?

Jouke van Dijk, Hans Revier en Hendrik Hoekstra

Het Waddengebied is de parel van het Noorden en behoort als UNESCO Werelderfgoed tot de top van de wereldnatuur. Maar de Wadden zijn meer dan natuur alleen. Het gebied wordt intensief gebruikt door honderdduizenden inwoners en miljoenen bezoekers. Mensen wonen, werken en recreëren er en dat zorgt voor spanningen. Hoe kunnen natuur en economie samengaan, zonder het ecosysteem ernstig te verstoren? Het waddenecosysteem draagt al eeuwen de sporen van de aanwezigheid van de mens, zowel ten goede als ten kwade. Enerzijds is er het unieke open landschap dat is gevormd door mens en natuur, anderzijds zijn er bedreigingen zoals vervuiling van water en bodem, overbevissing en een stijgende zeespiegel als gevolg van klimaatverandering. Ecologen, economen en geografen breken zich het hoofd hoe economische activiteiten als visserij, landbouw, toerisme, olie- en gaswinning en bescherming tegen het water zijn in te passen in dit kwetsbare gebied. Hoe ziet een duurzame toekomst van de Wadden eruit? Zorgt de status van Werelderfgoed voor meer toerisme en economische activiteit? Of moeten we het gebied juist veel meer ontzien?

Bart van de Laar spreekt over de toekomst van de Wadden en het precaire evenwicht tussen economie en ecologie met Jouke van Dijk, hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse aan de RUG en bestuurslid van de Waddenacademie, Hans Revier, lector Mariene Wetlands Studies aan de Hanzehogeschool en oud-directeur van de Waddenvereniging en Hendrik Hoekstra die als student economische geografie voor de Wetenschapswinkel Economie en Bedrijfskunde een rapport schreef over 100 jaar economische activiteit op Terschelling. Het publiek kan zoals gebruikelijk (lastige) vragen stellen en de proef van de maand blijft altijd weer een verrassing.

In het maandelijkse Kenniscafé Groningen vertellen lokale onderzoekers over hun drijfveren, resultaten en uitdagingen en gaan ze in gesprek met het publiek. De site Kennisdebat van de RUG biedt achtergrondinformatie en de mogelijkheid om mee te discussiëren over de thema’s.

Interessante links
Onderzoek naar het Waddengebied
waddenzee.nl
Raad voor de Wadden
Rapport Wetenschapswinkel over 100 jaar Terschelling

Also in this series

Brenda Mathijssen, Julian Hanich and others
English spoken
English

Halloween is becoming increasingly popular in the Netherlands. You can dress up for a party or theme park, go see a horror movie or carve a jack-o-lantern.

Merit Hondelink, Reinder Broekstra, Sasha Zhernakova
Nederlands

Poep, kak, schijt... Het blijft ingewikkeld om er zonder grinniken over te praten. Dat is nergens voor nodig, want uitwerpselen bezitten een schat aan informatie.

See also

Placeholder
Willem Middelkoop
Nederlands

Willem Middelkoop publiceerde in 2007 zijn bestseller Als de dollar valt, een waarschuwing voor de grote financiële problemen in de Verenigde Staten.

Jelle van Buuren & Liesbeth van der Heide
Lone wolf terrorism: myth or reality?
English

Is lone wolf terrorism on the rise and if so, how could this be explained?