Overslaan en naar de inhoud gaan
In serie
Nederlands
Tijd
20:00 – 21:30
Locatie

Academiegebouw
Broerstraat 5
Groningen
Nederland

Tickets
€7,50 / €5,- voor SG-pashouders en studenten

Verenigt u!

Arbeid in de 21e eeuw
Thijs Lijster, coreferent Ben Gales

In hun roemruchte Communistisch Manifest uit 1848 riepen Karl Marx en Friedrich Engels de ‘proletariërs aller landen’ op zich te verenigen. Sindsdien is er veel veranderd en verbeterd, maar de laatste decennia lijkt de economische ongelijkheid weer te groeien, terwijl de samenleving juist steeds minder solidair wordt. Hoger- en lageropgeleiden, arbeidsmigranten en boze witte mannen, pensioengerechtigden en studenten worden tegen elkaar uitgespeeld en opgestookt. Wie zijn de hedendaagse ‘proletariërs’, en wie zou zich nu moeten verzetten en verenigen tegen het onrecht? En hebben zij een kans van slagen? Filosoof Thijs Lijster roept op tot actie en solidariteit. Coreferent is sociaal economisch historicus Ben Gales.

Thijs Lijster is docent Kunst- en Cultuurfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn essaybundel De grote vlucht inwaarts (2016), werd genomineerd voor de Socrates Wisselbeker en bekroond met de KANTL Essayprijs 2018.

De bedenkers van Nieuw Licht
Coen Simon is schrijver en filosoof. Zijn essays in NRC Handelsblad, nrc.next en Trouw zijn spraakmakend in het publieke debat. Van hem verschenen onder meer de boeken Waarom we onszelf zoeken maar niet vinden en Filosoferen is makkelijker als je denkt. In 2012 won hij de Socrates Wisselbeker voor het beste filosofieboek met En toen wisten we alles.

Frank Meester is filosoof, schrijver en publicist. Van zijn hand verscheen onder meer Zie mij. Filosofie van de ijdelheid en Islam. Samen met zijn broer Maarten schreef hij de bestseller Meesters in de filosofie en met denker des vaderlands Marli Huijer publiceerde hij Goudmijn van het denken.

Foto: Harry Cock

Ook in deze serie

Ilja Pfeijffer - Uitverkocht
Over het nut en nadeel van de ironie voor het leven
Nederlands

'Wat de twijfel is voor de wetenschap,' schreef de Deense filosoof Søren Kierkegaard (1813-1855), 'dat is de ironie voor het persoonlijk leven.' Maar in het maatschappelijk deba

Simon(e) van Saarloos
Nederlands

Wie bepaalt wat er wordt herinnerd en herdacht? Waarom herdenken we en hoe herdenken we? Besteden we te weinig aandacht aan de slachtoffers van ons slavernijverleden?

Zie ook

Alex Brenninkmeijer
Nederlands

De roep om moreel leiderschap is actueel. President Trump won als alfamannetje de verkiezingen en laat zich van dag tot dag gelden.

Barbara Stok, Marije Martijn e.a.
Met livestream
Nederlands

Griekenland, de 4e eeuw voor Christus. Hipparchia staat op het punt uitgehuwelijkt te worden aan een rijke man. Dan ontmoet ze filosoof Crates, die als een zwerver leeft.