Overslaan en naar de inhoud gaan
Placeholder
Thema
In serie
Nederlands

Ze leren niks meer

Wat is er mis met ons onderwijs?
Presley Bergen, Sarah Blom, Roels Bosker, Wolbert van Wageningen, Sywert van Lienden

Basisvorming, tweede fase, studiehuis, vmbo, competentiegericht leren, het nieuwe leren… Het Nederlandse onderwijs heeft al tientallen jaren te maken met een ongebreidelde vernieuwingsdrift. Maar het onderwijs lijkt er geen baat bij te hebben. Integendeel, het regent klachten van leerlingen, studenten, leerkrachten en ouders over het dalende niveau, het schrijnende gebrek aan begeleiding en de toenemende bureaucratie en regelgeving. Bovendien eisen bezuinigingen en schaalvergroting hun tol.

Begin dit jaar protesteerden studenten en scholieren in Den Haag tegen het ‘nieuwe leren’ en de kwaliteitsdaling in het onderwijs. Volgens de scholieren grijpen scholen het ‘nieuwe leren’ – waarbij leerlingen vooral via het internet kennis zouden vergaren – aan om te bezuinigen op het aantal lesuren en de studiebegeleiding. Ze eisten meer lesuren en meer kennisoverdracht door deskundige docenten. Dit protest sloeg aan en was de directe aanleiding voor een parlementair onderzoek naar de onderwijsvernieuwingen van de afgelopen twintig jaar.

Aan de vooravond van dat onderzoek organiseert DwarsDiep een debat met onderwijskundigen, critici, leerkrachten en scholieren over de staat van ons onderwijs. Hoe heeft het zover kunnen komen en wat gaan we er aan doen? Is de stelling dat het kennisniveau daalt hard te maken? Wat zijn de werkelijke problemen van leerkrachten, schoolleiding en scholieren? En is het ‘nieuwe leren’ wel de grote boosdoener?

Over deze en andere vragen discussiëren onder leiding van RUG-filosoof Hans Harbers: Presley Bergen van de vereniging Beter Onderwijs Nederland, Sarah Blom, publiciste, docent aan de lerarenopleiding van de UvA en lid van het Politiek Forum van de PvdA, Roel Bosker, hoogleraar onderwijskunde aan de RUG en lid van de Onderwijsraad en Wolbert van Wageningen, adjunct directeur onderwijs van het Augustinus College.
Kritische scholier Sywert van Lienden, voorzitter van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS), spreekt een column uit.

Dit debat wordt georganiseerd door DwarsDiep - Politiek en Cultureel Debatcentrum, een samenwerkingsverband van Studium Generale Groningen, USVA, de Faculteit Wijsbegeerte, de Openbare Bibliotheek en het Centre of Development Studies van de RUG.

Ook in deze serie

Placeholder
Paul Ulenbelt, Marc Heemskerk, Jaap Borg
Wanneer gaan we met pensioen?
Nederlands

Als de voortekenen niet bedriegen, gaat de pensioengerechtigde leeftijd omhoog naar 67. Tenminste, dat geldt voor de jonkies onder ons. Erg?

Placeholder
Marc Chavannes, Jaap de Wilde
Democratie, besluiteloosheid en uitstelgedrag
Nederlands

Tijdens de algemene politieke beschouwingen kreeg PM Balkenende - die kampte met een vormcrisis - vooral voor de voeten geworpen dat zijn kabinet met belangrijke beslissingen ve

Zie ook

Placeholder
Jeanine Deen, Bram Neuijen, Lida van den Broek
Over interculturele communicatie
Nederlands

No borders! The World is Flat! Think Global! Wie wil meetellen in de 21ste eeuw, denkt en handelt internationaal. Regelmatig ontmoeten we mensen uit andere culturen.

Placeholder
Foppe de Haan, Katja Staartjes
Nederlands

Hoe bereiken topsporters hun doel? Wat kunnen we leren van hun omgang met soms extreme omstandigheden? Hoe belangrijk zijn teamwork, coaching en durf?

Shi Yinhong. Co-speaker: Hans Meijer
The Complex Present and the Uncertain Future
English

The world today faces major challenges on the economic, security and environmental front, all of which require action at the national and global level.