Skip to main content
Placeholder
Theme
In series
Nederlands

Ze leren niks meer

Wat is er mis met ons onderwijs?
Presley Bergen, Sarah Blom, Roels Bosker, Wolbert van Wageningen, Sywert van Lienden

Basisvorming, tweede fase, studiehuis, vmbo, competentiegericht leren, het nieuwe leren… Het Nederlandse onderwijs heeft al tientallen jaren te maken met een ongebreidelde vernieuwingsdrift. Maar het onderwijs lijkt er geen baat bij te hebben. Integendeel, het regent klachten van leerlingen, studenten, leerkrachten en ouders over het dalende niveau, het schrijnende gebrek aan begeleiding en de toenemende bureaucratie en regelgeving. Bovendien eisen bezuinigingen en schaalvergroting hun tol.

Begin dit jaar protesteerden studenten en scholieren in Den Haag tegen het ‘nieuwe leren’ en de kwaliteitsdaling in het onderwijs. Volgens de scholieren grijpen scholen het ‘nieuwe leren’ – waarbij leerlingen vooral via het internet kennis zouden vergaren – aan om te bezuinigen op het aantal lesuren en de studiebegeleiding. Ze eisten meer lesuren en meer kennisoverdracht door deskundige docenten. Dit protest sloeg aan en was de directe aanleiding voor een parlementair onderzoek naar de onderwijsvernieuwingen van de afgelopen twintig jaar.

Aan de vooravond van dat onderzoek organiseert DwarsDiep een debat met onderwijskundigen, critici, leerkrachten en scholieren over de staat van ons onderwijs. Hoe heeft het zover kunnen komen en wat gaan we er aan doen? Is de stelling dat het kennisniveau daalt hard te maken? Wat zijn de werkelijke problemen van leerkrachten, schoolleiding en scholieren? En is het ‘nieuwe leren’ wel de grote boosdoener?

Over deze en andere vragen discussiëren onder leiding van RUG-filosoof Hans Harbers: Presley Bergen van de vereniging Beter Onderwijs Nederland, Sarah Blom, publiciste, docent aan de lerarenopleiding van de UvA en lid van het Politiek Forum van de PvdA, Roel Bosker, hoogleraar onderwijskunde aan de RUG en lid van de Onderwijsraad en Wolbert van Wageningen, adjunct directeur onderwijs van het Augustinus College.
Kritische scholier Sywert van Lienden, voorzitter van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS), spreekt een column uit.

Dit debat wordt georganiseerd door DwarsDiep - Politiek en Cultureel Debatcentrum, een samenwerkingsverband van Studium Generale Groningen, USVA, de Faculteit Wijsbegeerte, de Openbare Bibliotheek en het Centre of Development Studies van de RUG.

Also in this series

Placeholder
Paul Ulenbelt, Marc Heemskerk, Jaap Borg
Wanneer gaan we met pensioen?
Nederlands

Als de voortekenen niet bedriegen, gaat de pensioengerechtigde leeftijd omhoog naar 67. Tenminste, dat geldt voor de jonkies onder ons. Erg?

Placeholder
Marc Chavannes, Jaap de Wilde
Democratie, besluiteloosheid en uitstelgedrag
Nederlands

Tijdens de algemene politieke beschouwingen kreeg PM Balkenende - die kampte met een vormcrisis - vooral voor de voeten geworpen dat zijn kabinet met belangrijke beslissingen ve

See also

Silvester Zwaneveld
Nederlands

Cabaretier Silvester Zwaneveld presenteert de wonderen van onze wereld, geïnspireerd op Bill Brysons boek ‘A Short History of Nearly everyhting’.

Placeholder
Beeldvorming in de persfotografie
Nederlands

Platgebombardeerde huizen, mensen ontdaan van ledematen en kinderen in tranen…  Het zijn krachtige beelden. We willen het verhaal achter de oorlog weten.