Overslaan en naar de inhoud gaan
Nederlands

De val van Srebrenica

Werken aan verwerking
Christ Klep en Ebel Dijkman

De val van Srebrenica was een rijk speelveld voor vermeende machinaties van politici en militairen. De Dutchbat-veteranen voelen zich in de steek gelaten.
Wie is verantwoordelijk als een vredesoperatie ernstig misloopt? Op papier zijn de verantwoordelijkheden keurig geregeld in wetten, recht en regels. De praktijk is echter weerbarstig. Gevoeligheden, emoties en feiten lopen door elkaar heen. Deze scherpte is begrijpelijk: de inzet is immers hoog. Uiteindelijk gaat het om zaken van leven en dood, moed en lafheid, schuld en boete. Op 11 juli 1995 werd de Bosnische stad Srebrenica, die onder bescherming stond van een Nederlands VN-bataljon, ingenomen door de troepen van generaal Mladic. Naar schatting 7000-8000 moslimjongens en –mannen werden gedeporteerd en vermoord. Vooral de slachtoffers van Srebrenica – de strangers die ‘we’ kwamen beschermen – riepen om genoegdoening. Journalisten zagen in de nasleep een rijk speelveld om vermeende machinaties van politici en militairen bloot te leggen. Militairen op hun beurt voelden zich vaak miskend en in de steek gelaten. Jaren na de gebeurtenissen trad de regering-Kok af vanwege Srebrenica. Dit betekende niet dat het boek-Srebrenica werd gesloten.
   
Lezing van Christ Klep met aansluitend een vraaggesprek van historicus Doeko Bosscher met Dutchbatter Ebel Dijkman. 

Dr. Christ Klep is militair historicus. Hij was tot 2010 verbonden aan het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht. Klep is gespecialiseerd in internationale betrekkingen en militaire vraagstukken. Sinds 2000 werkte hij onder andere als onderzoeker bij het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en als docent bij Roosevelt Academy  in Middelburg. Klep promoveerde op een onderzoek naar drie recente vredesmissies: Somalië, Rwanda, Srebrenica. De nasleep van drie ontspoorde vredesmissies (2008). In 2011 verscheen van zijn hand Uruzgan. Nederlandse militairen op missie, 2005-2010.
Ebel Dijkman (1949) werd in 1995 uitgezonden als bedrijfsmaatschappelijk werker van Dutchbat 3 naar Srebrenica. In juli 1995 is hij ooggetuige van de deportaties van de moslimbevolking en spelen zich hartverscheurende taferelen voor zijn ogen af. Na terugkeer in Nederland blijven de gebeurtenissen in Srebrenica zijn leven bepalen. Hij is voorzitter van het Reünieverband Dutchbat 3 en gastspreker op scholen.

Interessante links
Wikipedia De val van Srebrenica
Youtube:
Srebrenica: The Trauma of the Blue Berets
Srebrenica Massacre
Mladic spreekt vrouwen en kinderen toe
Pauw & Witteman Christ Klep presenteert boek
EO Over militairen en moraal


 

Ook in deze serie

Zie ook

Lagerhuisdebat
Arjen Banach, Paul de Rook, een panel studenten e.a.
Nederlands

Wat vinden jongeren echt belangrijk in de landelijke politiek?

Film and debate
Discussion with Gaya Blom and Heinrich Winters, led by Rick van der Kleij
English
The rhetoric against immigrants and refugees tightens in the Netherlands.