Skip to main content
Theme
Nederlands

Foucault over de illusie van een autonoom leven

Machiel Karskens

Michel Foucault heeft de idee van de mens als een vrij handelend, zelf denkend, autonoom subject definitief de grond in geboord.

Michel Foucault (1926-1984) heeft de idee van de Mens als een vrij handelend, zelf denkend, autonoom subject definitief de grond in geboord. ‘De mens is een uitvinding van recente datum ...  die zal verdwijnen als een gezicht in het zand op de vloedlijn van de zee’ , zo eindigt zijn studie naar de moderne tijd. Later noemt hij de overtuiging dat wij een eigen zelf zijn, dat in vrijheid kan bepalen wat het zelf denkt en doet, niets anders dan een product van een overal werkzaam machtssysteem van disciplinering en normalisering.  Maar Foucault is tegelijk de filosoof en activist die steeds weer duidelijk maakt dat waar macht is ook altijd verzet is, dat je je grenzen moet overschrijden en van je leven een kunstwerk moet maken. Ben je dan niet juist een autonome mens? Nee, zo zal Foucault volhouden, maar je bent ook geen passief slachtoffer van boze machten. Wat ben je dan wel?

Machiel Karskens is emeritus hoogleraar sociale en politieke filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Vorig jaar verscheen zijn boek Foucault.
 

Interessante link:
Website Michel Foucault

 

buttonMp4Video-opname lezing Machiel Karskens

Also in this series

See also

Placeholder
Jeanine Deen, Bram Neuijen, Lida van den Broek
Over interculturele communicatie
Nederlands

No borders! The World is Flat! Think Global! Wie wil meetellen in de 21ste eeuw, denkt en handelt internationaal. Regelmatig ontmoeten we mensen uit andere culturen.

Placeholder
Susan Neiman
English

Many developments in the last century have lead to the conviction, particularly in Europe, that moral concepts have been exploded - either as hypocritical attempts to impose one