Overslaan en naar de inhoud gaan
Placeholder
Thema
In serie
Nederlands

Stop de verrommeling

Hoe wordt Nederland weer mooi?
Ali Edelenbosch, Rik Herngreen, Hans van der Lans

Het Nederlandse landschap verrommelt, daarover bestaat zo ongeveer nationale consensus. Oprukkende bedrijventerreinen en andere horizonvervuilende elementen, zoals  autosloperijen, windmolens, varkensflats, kassen, zendmasten, campings, boomkwekerijen en motorcrossterreinen, voeden het gevoel dat het nationale landschap wordt verwoest. De onvrede over dit sluipende proces groeit, zelfs onder projectontwikkelaars. Maar wie grijpt er in? De bal ligt bij de provinciale bestuurders, zij moeten bouwlustige gemeenten afremmen en de druk vanuit het bedrijfsleven en soms ook de eigen partij weerstaan.

Nederland moet weer mooi worden. Ook hierover zijn de overheid, maatschappelijke organisaties en burgers het roerend eens. Maar wat is mooi? Vorig jaar lanceerden 34 natuur- en milieuorganisaties, waaronder kolossen als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, het ‘Deltaplan voor het Landschap’. Nieuwe toeristische routes worden gekoppeld aan de terugkeer van het traditionele cultuurlandschap van voor de ruilverkaveling, met houtwallen, heggen en bloemrijke slootkanten. Ecologen en natuurontwikkelaars zien weinig in dit ‘toeristische parklandschap’. Zij willen echte natuur bouwen met een minimale invloed van de mens. Oerbossen en nieuwe wildernissen, bijvoorbeeld door uiterwaarden en ingepolderde gebieden weer onder water te zetten. En die nieuwe natuur kan ook aan de dorpsrand of zelfs in de stad liggen.

Wie stopt de verrommeling? Hoe ziet ons ideale landschap eruit? En is er nog plaats voor echte natuur in Nederland? Over deze en andere vragen discussiëren onder leiding van filosoof Hans Harbers:
- Ali Edelenbosch, oud-gedeputeerde natuur en milieu Provincie Drenthe
- Rik Herngreen, adviseur ruimtelijke kwaliteit en publicist
- Hans van der Lans, ecologisch adviseur en natuurontwikkelaar (Ecoplan Natuurontwikkeling) e.a. bestuurders en natuurbeschermers.
- Annemarie Kok, hoofdredacteur van het tijdschrift Noorderbreedte, geeft in een column haar dwarse kijk op mens, natuur en landschap.

Dit debat wordt georganiseerd door DwarsDiep - Politiek en Cultureel debatcentrum, een samenwerkingsverband van Studium Generale Groningen, USVA, de Faculteit Wijsbegeerte, de Openbare Bibliotheek en het Centre for Development Studieds van de RUG.
 

Ook in deze serie

Placeholder
Paul Ulenbelt, Marc Heemskerk, Jaap Borg
Wanneer gaan we met pensioen?
Nederlands

Als de voortekenen niet bedriegen, gaat de pensioengerechtigde leeftijd omhoog naar 67. Tenminste, dat geldt voor de jonkies onder ons. Erg?

Placeholder
Marc Chavannes, Jaap de Wilde
Democratie, besluiteloosheid en uitstelgedrag
Nederlands

Tijdens de algemene politieke beschouwingen kreeg PM Balkenende - die kampte met een vormcrisis - vooral voor de voeten geworpen dat zijn kabinet met belangrijke beslissingen ve

Zie ook

Placeholder
Prof.dr. Anne Speckens
Nederlands

Mindfulness is nog steeds een hype. Aandacht, daar draait het allemaal om. Ofwel, het activeren van bepaalde hersenfuncties.