Overslaan en naar de inhoud gaan
Thema
In serie
Nederlands
Locatie

Academiegebouw
Broerstraat 5
Groningen
Nederland

Hoe gek is Nederland? | Diagnostiek van Depressie

Dubbellezing
Peter de Jonge en Robert Schoevers

Hoe ver kunnen we psychische ziekten, zoals depressie, beter begrijpen en diagnosticeren, zonder te veel te leunen op een statisch systeem als DSM?

Hoe gek is Nederland?

Peter de Jonge

De World Health Organisation stelt: geen gezondheid zonder psychische gezondheid. Maar wat is psychische gezondheid? Wordt dit goed weergegeven door de DSM? Of zijn er andere manieren denkbaar waarop er naar psychische gezondheid kan worden gekeken? In HoeGekisNL, een grootschalig onderzoek naar de psychische klachten en krachten van Nederlanders,  wordt een poging gedaan om psychische gezondheid beter te begrijpen. In dit onderzoek worden psychische problemen als een continuüm en een proces gezien (en niet als aanwezig/afwezig), waarbij zowel positieve als negatieve factoren in kaart worden gebracht. Hoe ver kunnen we komen in ons begrip van psychische ziekten zonder teveel te leunen op een statisch systeem als DSM? Is het ook mogelijk om op een gepersonaliseerde manier naar psychopathologie te kijken, zonder labels?
 
Peter de Jonge is hoogleraar Psychiatrische Epidemiologie en hoofd van het Interdisciplinair Centrum Psychopathologie en Emotieregulatie van het UMCG. Hij doet onderzoek naar de epidemiologie, etiologie en behandeling van depressie. Hij is leider van het multidisciplinaire onderzoeksproject ‘Hoe gek is Nederland?’ (www.hoegekis.nl)
 

Diagnostiek van depressie: hoe moeilijk kan het zijn?

Robert Schoevers
 
De huidige classificaties van psychiatrische stoornissen, zoals vastgelegd in de DSM-5, kennen zeker beperkingen voor praktijk en onderzoek. Maar soms wordt er door critici wel een karikatuur van gemaakt. Psychiaters en psychologen behandelen geen DSM-codes maar mensen, en classificatie heeft zin als je het op de juiste manier gebruikt. In DSM-5 worden al voorzichtige pogingen gedaan om de individuele patiënt met depressie beter te karakteriseren, maar nieuwe technische en wetenschappelijke ontwikkelingen bieden meer mogelijkheden. Welke gezichtspunten over classificatie en diagnostiek van depressie zijn er, en hoe  relevant zijn ze voor de alledaagse praktijk en de psychiatrische wetenschap? Zijn er mogelijkheden voor een meer gepersonaliseerde diagnostiek en behandeling?
    
Robert Schoevers is hoogleraar en hoofd van de afdeling psychiatrie in het UMCG. Hij doet onderzoek naar epidemiologie en behandeling van depressie.

Ook in deze serie

Zie ook

Nederlands

In maar liefst vier zalen filosoferen denkers van diverse pluimage over actuele maatschappelijke trends, klassieke kernproblemen uit de filosofie en onderwerpen uit de populaire

Bertus Jeronimus, Wouter Kusters, Laura Batstra e.a.
Voorstelling Burgerlijke Schemering & gesprek
Nederlands

Ooit wel eens het gevoel gehad niet helemaal normaal te zijn?

Placeholder
Wijnand Duyvendak, Gijs van Oenen, Willem de Haan, Jaffe Vink, Hans Harbers
Actievoeren en Burgerlijke Ongehoorzaamheid
Nederlands

Het heroïsche actieverleden van GroenLinkser Wijnand Duyvendak leidt anno nu niet bepaald tot gejuich of bewondering.