Skip to main content
Placeholder
Nederlands
Time
11:00

Mindfulness

Prof.dr. Anne Speckens

Mindfulness is nog steeds een hype. Aandacht, daar draait het allemaal om. Ofwel, het activeren van bepaalde hersenfuncties. Inmiddels wordt deze benadering ook in de academische wereld steeds serieuzer genomen.

Momenteel lopen er verschillende onderzoeken naar de klinische werking van aandachttraining, onder meer in de behandeling van patiënten met depressie. De eerste resultaten lijken positief en mindfulness blijkt vaak goed te werken tegen depressieve symptomen en piekeren. Maar wat is de relatie tussen depressie en aandacht?
Er zijn twee soorten aandacht, die terugkomen in de aandachtstrainingen. Enerzijds het focussen op één ding tegelijk, je ademhaling bijvoorbeeld. En aan de andere kant is er de vorm van aandacht die juist zorgt voor het openstaan voor een ervaring in het hier en nu. Dus lichamelijke sensaties, emoties en gedachten, kortom datgene wat zich afspeelt in het bewustzijn. Uit MRI-scans blijkt dat juist deze gebieden zich bij mensen die al lang aan meditatie doen, meer ontwikkeld hebben. Maar wat zegt dit over de werking van mindfulness? En wat zijn de mogelijke toepassingen?

Anne Speckens is hoogleraar psychiatrie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en verbonden aan het Han Fortmann Centrum voor mindfulness. Ze doet onderzoek naar de effecten van Mindfulness-Based Cognitive Therapy - MBCT op terugkerende depressies. Vanaf 2009 geeft zij leiding aan het onderzoek, dat de naam MOMENT-onderzoek heeft gekregen. In 1995 heeft Anne Speckens de Pieter Boeke Prijs gewonnen.

De Pieter Boeke Lezing wordt georganiseerd door opleidingsinstituut PPO. De lezing is vernoemd naar prof.dr. P.E. Boeke, oud-hoogleraar Klinische Psychologie aan de RUG, ter eervolle nagedachtenis. Opleidingsinstituut PPO wil met deze lezing een breder publiek kennis laten maken met de theorie en methodiek van de psychotherapie en het onderzoek daarnaar. Opleidingsinstituut PPO verzorgt de beroepsopleidingen tot gezondheidszorg (GZ)-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog (meer informatie: www.ppo-opleidingen.nl).

De Pieter Boeke Lezing wordt georganiseerd in samenwerking met Studium Generale Groningen en de VIP, studievereniging Psychologie Groningen.

Also in this series

See also

Placeholder
Olaf Vos. Inleiding Martin Hillenga
Workshop Olaf Vos
Nederlands

Als nieuwe student in Groningen komt er een hoop op je af: je gaat op jezelf wonen, begint een nieuwe opleiding en maakt kennis met het studentenleven.