Overslaan en naar de inhoud gaan

Highlights: Oliver Sacks

Story of Douwe Draaisma

- English below -

Zomer 2005 kwam de beroemde schrijver en neuroloog Oliver Sacks (1933-2015) naar Groningen. “Want we zijn toch in de buurt”, schreef zijn trouwe assistent Kate Edgar, ‘’we moeten naar Italië.” Sacks bleef drie dagen, ging haring happen met Studium-medewerkers en trok baantjes in de Papiermolen. Op 20 september sprak hij in de Aula van het Academiegebouw over ‘Mind, Music and Amnesia’. Schrijver en psycholoog Douwe Draaisma was de avondvoorzitter en hij interviewde Sacks voor NRC Handelsblad en zijn boek De Heimweefabriek (2007).

“Voorafgaand aan de lezing waren we in een faculteitskamer. Na een tijdje moest iedereen weg. Het leek erop alsof Kate hem als een zenuwachtig kind gerust moest stellen, dat het echt wel goed kwam. Sacks was heel gespannen voor de lezing. Heel apart, want hij gaf ze bij honderden. Maar toen hij eenmaal bezig was ging het voortreffelijk.

Oliver Sacks Foto: Elmer Spaargaren.
Oliver Sacks bij Studium Generale Groningen op 20 september 2005. Foto: Elmer Spaargaren.

Hij had een prachtig blauw kostuum aan, maar na een minuut ging het jasje al uit. Hij hield een mooi helder verhaal. Wel een beetje associatief, maar zo schrijft hij ook. Het ging over wat muziek in therapeutische zin kan doen. Hoe muziek herinneringen kan terugbrengen. Hoe het helpt om mensen met Parkinson in beweging te brengen. Na afloop was hij weer totaal ontspannen. Bij het signeren had hij voor iedereen een vriendelijk woord en een mooie opdracht in het boek. Iedereen was dol op deze grijze, wijze man.

Daarna zijn we blijven corresponderen. We hadden dezelfde wetenschappelijke interesses en ik beheerste Franse en Duitse literatuur, terwijl hij zichzelf een ‘hopeloze monoglot’ noemde. Ik heb een stuk of vijftien brieven van hem, handgeschreven, vol doorhalingen. En één keer stuurde hij me een mailtje, dat was kort voor zijn dood.”

Oliver Sacks door Elmer Spaargaren
Oliver Sacks bij Studium Generale Groningen op 20 september 2005. Foto: Elmer Spaargaren.

- English version -

In the summer of 2005, famous writer and neurologist Oliver Sacks (1933-2015) came to Groningen. "We were in the neighborhood," wrote his trusted assistant Kate Edgar, "we have to go to Italy anyway." Sacks stayed for three days, ate raw Dutch herring with Studium employees and did some laps in the public pool ‘De Papiermolen’. On 20 September, he spoke in the Aula of the Academy Building on the theme 'Mind, Music and Amnesia'. Writer and psychologist Douwe Draaisma was the chairman that evening. He interviewed Sacks, both for NRC Handelsblad and his own book De Heimweefabriek (2007).

"Prior to the lecture, we were in a faculty room. After a while, everyone was asked to leave. It seemed as if Kate had to reassure him that he was really going to be fine, as though he was a nervous child. Sacks was very tense before the lecture. Which was remarkable, because he gave them by the hundreds. However, once he was going, things went very well.

Oliver Sacks door Elmer Spaargaren
Oliver Sacks at Studium Generale Groningen on September 20th 2005. Photo: Elmer Spaargaren.

He was wearing a beautiful blue suit, but after a minute the jacket came off. His talk was very enjoyable and clear. His style was a bit associative, but that corresponds with how he writes. It was about what music can do in a therapeutic sense,how music can bring back memories, and how it helps people with Parkinson's in their movements. Afterwards he seemed completely relaxed again. He had a kind word for everyone and signed books, adding little assignments. Everyone loved this grey, wise man.

After that, we continued to correspond. We had the same scientific interests and I had mastered French and German literature, while he called himself a 'hopeless monoglot'. I have about fifteen letters from him, handwritten, covered in strikethroughs. And one time he sent me an email, that was shortly before his death."

17-08-2021