Skip to main content
Nederlands
Time
20:00

'Bij mij heeft het toch geen zin'

De kracht van psychotherapie bij depressie
Claudi Bockting

Er is overtuigend wetenschappelijk bewijs dat psychotherapie effectief is voor mensen met een depressie en bovendien een duurzame werking heeft.

Depressie is een veel voorkomende, veelal terugkerende aandoening, met een grote impact op het leven van de betrokkene en zijn of haar familie. Niet alleen is de ziektelast zwaar, maar depressie kan ook nadelige financiële en maatschappelijke gevolgen hebben. Depressieve mensen blijken vaak weinig vertrouwen te hebben in therapieën, vanuit de sombere gedachte: misschien werkt het wel voor een ander, maar vast niet bij mij. In haar Pieter Boeke Lezing laat klinisch psycholoog Claudi Bockting zien dat er overtuigend wetenschappelijk bewijs is dat psychotherapie wel degelijk effectief is voor mensen met een depressie en bovendien een duurzame werking heeft. Mensen leren door psychotherapie beter om te gaan met hun depressie waardoor de kans op herhaling sterk afneemt. Dit preventieve effect geldt zowel voor klassieke gesprekstherapieën als voor therapieën via het internet en treedt niet op bij alleen medicatie met antidepressiva.
Welke verschillende vormen van psychotherapie zijn er? Waarom zijn psychotherapie en antidepressiva nog weinig effectief bij mensen met een chronische depressie? En wat zijn de scenario’s voor psychotherapeutische behandelingen in de toekomst?

Prof.dr. Claudi Bockting is klinisch psycholoog en psychotherapeut (BIG) en werkt als adjunct hoogleraar bij de afdeling Klinische Psychologie aan de RUG en als clinicus bij GGZ Arkin (Amsterdam). Haar onderzoek naar stemmingsstoornissen richt zich voornamelijk op potentieel beïnvloedbare factoren en naar de evaluatie van nieuwe behandelmethoden.

De Pieter Boeke Lezing wordt georganiseerd door Opleidingsinstituut PPO. De lezing is vernoemd naar prof. dr. P.E. Boeke, oud-hoogleraar Klinische Psychologie aan de RUG, ter eervolle nagedachtenis. Opleidingsinstituut PPO wil met deze lezing een breder publiek kennis laten maken met de theorie en methodiek van de psychotherapie en het onderzoek daarnaar. Opleidingsinstituut PPO verzorgt de beroepsopleidingen tot gezondheidszorg (GZ)-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog (meer informatie: www.ppo-opleidingen.nl).
Voorafgaand aan de lezing wordt de Pieter Boeke Prijs uitgereikt aan de auteur van een proefschrift waarin een bijdrage wordt geleverd aan de wetenschappelijke verantwoording van het psychotherapeutisch praktijkwerk.

De Pieter Boeke Lezing wordt georganiseerd in samenwerking met Studium Generale Groningen en de VIP, studievereniging Psychologie Groningen.

Also in this series

See also

Arie Dijkstra, Ruud Kortekaas, Frank Brook
De roes van verslaving
Nederlands

De meerderheid van de bevolking gebruikt 'roes opwekkende middelen'. Maar wanneer gaat het over in verslaving?