Skip to main content
Theme
Nederlands
Time
20:00
Location

Academiegebouw
Broerstraat 5
Groningen
Netherlands

Tickets
€3,-/gratis voor studenten en SG-kortingspashouders

Blijft er betaald werk voor iedereen?

Paul Schnabel

Er zijn nog nooit zoveel mensen aan het werk geweest als nu. Toch vinden veel mensen geen toegang (meer) tot de arbeidsmarkt.
Ook groeit de vrees dat door robotisering, digitalisering en globalisering veel arbeidsplaatsen definitief zullen verdwijnen zonder dat er ander soort betaald werk voor in de plaats komt. Ooit vaste banen veranderen in tijdelijke contracten, hetzelfde werk moet voor minder geld gedaan worden, lang niet alle van de meer dan een miljoen zzp-ers voelen zich ook echt ondernemer en wie ouder dan 50 is en zijn baan verliest, komt heel moeilijk weer aan de slag. Ieder kabinet zet in op een inclusieve samenleving met actieve arbeidsparticipatie van alle volwassenen, die liefst ook volledig in hun eigen levensonderhoud moeten kunnen voorzien. De pensioenleeftijd gaat omhoog en mensen moeten langer werken voor een gemiddeld lager pensioen. In het eerste kwart van de 21e eeuw ontwikkelt zich zo een heel ander perspectief op de toekomst dan nog maar tien of twintig jaar geleden verwacht kon worden. Waar staan we nu en hoe zal het verder gaan? 

Paul Schnabel is socioloog en universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht, daarnaast is hij lid van de Eerste Kamer voor D66. Van 1998 –2013 was hij directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau en daarna kroonlid van de SER. Hij is o.a. lid van de raad van toezicht van ING Nederland, penningmeester van het bestuur van het Koninklijk Concertgebouworkest, voorzitter van de RvT van het Nederlands Openluchtmuseum en voorzitter van het bestuur van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Hij is erelid van de Nederlandse Sociologische Vereniging. 

Also in this series

See also

Placeholder
Remko van Broekhoven
Hoe temmen we het beest in de mens?
Nederlands

In ons persoonlijk leven omringen we ons graag met liefde, passie en tederheid. We wonen samen met onze geliefde, geven liefde aan kinderen, familie en vrienden.

Tjeerd Andringa, Bettina van Hoven, Piet Devos en Willem de Boer
Nederlands

Wij zijn visueel ingesteld, maar door alleen bewust te kijken naar onze omgeving dreigt onze beleving te vervlakken. Welke rol speelt geluid in ons dagelijks leven?