Skip to main content
Theme
Nederlands
Time
20:00 – 21:30
Location

Academiegebouw
Broerstraat 5
Groningen
Netherlands

Tickets
€ 4,- / € 2,- met SG-kaart / gratis voor studenten

De therapeutische relatie in psychotherapie

Anton Hafkenscheid - uitverkocht!

Richtlijnen, protocollen, verplicht monitoren en digitale behandelingen hebben de geestelijke gezondheidszorg veroverd. Zo is deze moeilijk bestuurlijk beheersbare wereld minder chaotisch geworden, maar het zet de relatie tussen patiënt en therapeut in toenemende mate onder druk. Voorstanders van standaardisering kennen aan de therapeutische relatie een beperkte, aspecifieke betekenis toe. De persoon van de psychotherapeut of psychiater is in deze benadering ondergeschikt aan de techniek. Voor de meeste hulpvragers blijkt echter niet de techniek, maar de persoon van de hulpverlener de doorslaggevende factor in het herstelproces. Wat moeten we met deze tegenstrijdigheid? Klinisch psycholoog en psychotherapeut Anton Hafkenscheid bespreekt de rol van de therapeutische relatie.

Anton Hafkenscheid studeerde van 1976 tot 1983 klinische psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij in 1994 promoveerde. Hij is werkzaam bij Arkin/Sinai Centrum, een landelijk werkende Joodse instelling voor geestelijke gezondheidszorg, ten behoeve van oorlogs-, vervolgings- en geweldsgetraumatiseerden en hun gezinsleden. Hij is auteur van twee recente monografieën over psychotherapie: De therapeutische relatie en Beter worden in je vak: systematische zelfreflectie voor professionals in de GGZ.

Pieter Boekelezing
De Pieter Boekelezing wordt namens de Pieter Boeke Foundation georganiseerd door Opleidingsinstituut PPO, in samenwerking met Studium Generale Groningen en VIP, de studievereniging voor Psychologie in Groningen. De lezing is vernoemd naar prof. dr. P.E. Boeke, oud-hoogleraar Klinische Psychologie aan de RUG, ter eervolle nagedachtenis. Opleidingsinstituut PPO verzorgt de beroepsopleidingen tot gezondheidszorg (GZ)-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog.

 

Also in this series

See also

Douwe Draaisma, Mathijs Deen
Boekpresentatie en gesprek - UITVERKOCHT! - met livestream
Nederlands

Psychiaters, neurologen en klinisch psychologen ontmoeten patiënten die de onmogelijkste dingen geloven. Dat ze van glas zijn.