Overslaan en naar de inhoud gaan
Placeholder
Thema
In serie
Nederlands

Is er leven na de zweeftrein

Verkeer en vervoer in Groningen
Jan Oosterhaven, Pieter Hofstra, Karin Dekker, Sacha Schram, David van Zelm van Eldik

Met het verschijnen van het rapport van de commissie-Duivesteijn werd eind 2004 alle Noordelijke hoop op een snelle verbinding met de Randstad de bodem ingeslagen. Maar in het nieuwe regeerakkoord is de Zuiderzeelijn terug van weggeweest: “De afspraken met Noord-Nederland over economische structuurversterking door een snelle Zuiderzeelijn-spoorverbinding zullen worden nagekomen.”
In alle ophef over zweeftreinen en Randstadverbindingen zouden we haast vergeten dat infrastructuur veel meer is dan alleen die snelle trein. Waar liggen voor Noord-Nederland de echte opgaven? Waar liggen de problemen en wat staat ons de komende tien jaar te wachten op infrastructuurgebied? Verdubbelen we de Zuidelijke ringweg of investeren we liever in een lightrail, transferia, snelle fietsverbindingen en een kabelbaan? En - welke oplossing we ook kiezen - volstaan we met het simpelweg realiseren van voldoende kilometers, of besteden we ook aandacht aan een verantwoorde inpassing van wegen en rails in het (stedelijke) landschap?

Vervoerseconoom Jan Oosterhaven (RUG) leidt het thema in waarna een deskundig panel de degens kruist over deze en andere vragen. Aanwezig zijn: Pieter Hofstra, verkeersdeskundige en voormalig VVD-Tweedekamerlid, Karin Dekker, Wethouder Verkeer en Vervoer in Groningen, Sacha Schram van HKB Stedenbouwkundigen en David van Zelm van Eldik, hoofd Steunpunt Routeontwerp (ministeries van VROM, LNV en V&W). Voorzitter is oud-wethouder Willem Smink.

Dit debat is georganiseerd door Platform GRAS ism. debatcentrum DwarsDiep, een samenwerkingsverband van Studium Generale Groningen, cultureel studentencentrum Usva, de FAculteit Wijsbegeerte, de Openbare Bibliotheek en het Centre for Development Studies van de RUG.
 

Ook in deze serie

Placeholder
Paul Ulenbelt, Marc Heemskerk, Jaap Borg
Wanneer gaan we met pensioen?
Nederlands

Als de voortekenen niet bedriegen, gaat de pensioengerechtigde leeftijd omhoog naar 67. Tenminste, dat geldt voor de jonkies onder ons. Erg?

Placeholder
Marc Chavannes, Jaap de Wilde
Democratie, besluiteloosheid en uitstelgedrag
Nederlands

Tijdens de algemene politieke beschouwingen kreeg PM Balkenende - die kampte met een vormcrisis - vooral voor de voeten geworpen dat zijn kabinet met belangrijke beslissingen ve

Zie ook

Placeholder
The attraction of totalitarian ideologies
English

Great dictators and totalitarian regimes coloured the 20th century brown, black and red.

Placeholder
Prof.mr.dr. Alfons Dölle, Pieter Sijpersma, Dr. Huub Wijfjes
De journalistiek onder vuur
Nederlands

Persvrijheid en vrijheid van meningsuiting vormen de fundamenten van de Nederlandse journalistiek. Maar waar liggen de grenzen?