Overslaan en naar de inhoud gaan

het Higgs-deeltje

Prof.dr. Bob van Eijk

De zoektocht naar het mysterieuze Higgs-deeltje houdt de elementaire fysica al decennia in zijn greep. Met dit Higgs-boson, dat alle andere deeltjes een massa zou geven, kan het standaardmodel van de deeltjesfysica kloppend worden gemaakt. Alleen bestaat het bewuste deeltje vooralsnog alleen in theorie.

De jacht op het Higgs-deeltje bereikt dit jaar zijn hoogtepunt. Komend najaar zullen, na een lange constructieperiode, de eerste botsingen tussen extreem energetische deeltjesbundels met behulp van de reusachtige Atlas-detector (‘Large Hadron Collider’) bij het CERN in Genève gerealiseerd worden. Naast de zoektocht naar de ‘missing link’ in het standaardmodel van elementaire deeltjes, het Higgs, hopen onderzoekers nieuwe tot nu toe verborgen symmetrie in de natuur te ontdekken.
Welke elementaire deeltjes zijn er wat zijn de krachten die tussen deze deeltjes optreden? En hoe denken de onderzoekers met technologisch innovatieve experimenten het tot nu toe ongrijpbare Higgs-deeltje te kunnen detecteren?

Bob van Eijk is wetenschappelijk onderzoeker bij het FOM instituut
Nikhef in Amsterdam. Tevens is hij sinds 1998 bijzonder hoogleraar 'Hoge Energie Fysica' aan de Universiteit Twente. Hij is betrokken (geweest) bij diverse experimenten bij het CERN in Genève en recentelijk bij het Fermilab bij Chicago in de VS. Hij is tevens een van de coördinatoren van het HiSPARC project dat beoogd studenten en docenten in het voortgezet onderwijs te betrekken bij wetenschappelijk onderzoek naar kosmische straling.

Ook in deze serie

Zie ook

Kenniscafé in de Nacht van Kunst & Wetenschap
Gespreksleider: Alex van den Berg
Nederlands

Hoe kunnen we energie halen uit het verschil tussen zoet en zout water, uit golven of warmtebronnen?