Skip to main content
Placeholder
Theme
In series
Nederlands

Later van Drees trekken

Wanneer gaan we met pensioen?
Paul Ulenbelt, Marc Heemskerk, Jaap Borg

Als de voortekenen niet bedriegen, gaat de pensioengerechtigde leeftijd omhoog naar 67. Tenminste, dat geldt voor de jonkies onder ons. Erg?

Voor de hoger opgeleiden met leuk werk misschien niet: ze worden toch wel 82 en werken voor hun plezier. Maar voor stratenmakers en stukadoors?
In de polder kwamen de werkgevers en de werknemers er niet uit. Dat hoeft niet te verbazen: de materie is ingewikkeld en raakt het hart van de verzorgingsstaat. Het gaat er om hoe we solidariteit vormgeven in tijden van crisis - niet alleen tussen kansrijken en kansarmen, maar ook tussen generaties. Dat men het daarover politiek niet gemakkelijk eens wordt, is geen verrassing. Des te opmerkelijker is het dat de linker- en rechterzijde van het politieke spectrum elkaar weten te vinden in het verzet tegen de kabinetsplannen.

Maar, hoe noodzakelijk is de hele pensioendiscussie eigenlijk? Worden de gevolgen van vergrijzing en ontgroening niet schromelijk overdreven? Kunnen we niet beter eerst proberen de arbeidsparticipatie van vrouwen en minderheden omhoog te krikken? En willen werkgevers eigenlijk wel echt 65plussers in dienst?

Over deze vragen buigen zich SP-Tweede-Kamerlid Paul Ulenbelt, Marc Heemskerk, actuaris van Mercer, een vertegenwoordiger van FNV-bondgenoten en Jaap Borg, werkgeversvoorzitter VNO-NCW Groningen. Het debat staat onder leiding van filosoof Hans Harbers.

Politiek en Cultureel Debatcentrum DwarsDiep is partner van het Groninger Forum. Totdat het gebouw klaar is, gebeurt dit door activiteiten te organiseren met onder andere de partners van het Groninger Forum. Dat zijn Groninger Archieven, Openbare Bibliotheek Groningen, Volksuniversiteit Groningen, Filmtheater Images en het Groninger Museum.

Also in this series

Placeholder
Marc Chavannes, Jaap de Wilde
Democratie, besluiteloosheid en uitstelgedrag
Nederlands

Tijdens de algemene politieke beschouwingen kreeg PM Balkenende - die kampte met een vormcrisis - vooral voor de voeten geworpen dat zijn kabinet met belangrijke beslissingen ve

Placeholder
Meindert Fennema, Anton Zijderveld, Kay van de Linde, Geert Spieker
Vloek of zegen?
Nederlands

De SP is in de Tweede Kamer al een heel grote partij en Wilders’ PVV doet het in de peilingen uitstekend.

See also

Placeholder
Ola Mafaalani, Jos de Mul, Toon Verheugt
Kinderdoding uit Liefde?
Nederlands

Tien tot vijftien keer per jaar doodt een Nederlandse ouder zijn of haar eigen kind. Lang niet alle gevallen van kinderdoding halen het nieuws.