Overslaan en naar de inhoud gaan
Placeholder
Thema
In serie
Nederlands

Privacy

Niets te verbergen en toch bang
Marie-José Bonthuis, Anton Vedder, Stefan Nieuwenhuis

Van iedereen die naar Amerika vliegt, een geneesmiddel voorgeschreven krijgt bij de huisarts, simpelweg op het internet surft of mobiel belt zijn (persoonlijke) gegevens bekend.

Ieder kind heeft vanaf dit jaar een Elektronisch Kinddossier en straks staat ieder griepje en kuchje in het Elektronisch Patiëntendossier.

De ene helft van Nederland ligt daar niet wakker van. Ze voeren – zeggen ze – niets in hun schild en hebben geen geheimen. Dus waarom zou de overheid of wie ook niet alles van ze mogen weten? Er is bovendien winst te behalen door veel gegevens te verzamelen en te koppelen: hoe vangen we anders boeven en terroristen? En hoe voorkomen we anders medische missers? En we hadden toch altijd al kaartenbakken – what’s new?

De andere helft maakt zich wel zorgen over hun privacy. Zo’n 200.000 Nederlanders tekenden bezwaar aan tegen het Elektronisch Patiëntendossier. Hun stelling: door internet, koppeling van overheidsbestanden, vervoerssystemen als rekeningrijden en OV-chipkaart, biometrische paspoorten en cameratoezicht is veel meer informatie over burgers beschikbaar dan bij invoering van de privacywetgeving is voorzien. Het gaat hun niet zozeer om bescherming van persoonlijke gegevens, maar vooral om de vraag hoe ze beschermd kunnen worden tegen de werking van al die gecombineerde gegevens.

Loopt de bescherming van persoonlijke levensfeer door veelvuldige toepassing van ict-systemen inderdaad gevaar? Is er een verschil tussen de ouderwetse kaartenbak en elektronische bestanden? Mag het met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer een onsje minder als het om de bestrijding van extremisten en gezondheidsrisico’s gaat?

Over deze vragen debatteert een kundig panel: Marie-José Bonthuis van het Groningse bedrijf ITs Privacy, een adviesbureau dat overheids- en zorginstellingen adviseert in privacykwesties, Miek Wijnberg van Vrijbit , een actiegroep die zich richt tegen de aantasting van privacy, Anton Vedder, onderzoeker aan het Tilburg Institute for Law, Technoloy and Society. Stefan Nieuwenhuis steekt een dwarse column af; RUG-filosoof Hans Harbers leidt het debat.

Dit debat wordt georganiseerd door Politiek en Cultureel Debatcentrum DwarsDiep, een samenwerkingverband van Studium Generale, Cultureel  Studentencentrum Usva, de Faculteit Wijsbegeerte en de Openbare Bibliotheek. DwarsDiep is partner van het Groninger Forum, een nieuw ontmoetingscentrum op de Nieuwe Markt (2015). Het Groninger Forum organiseert nu al diverse activiteiten samen met andere organisaties en met de eigen deelnemers: Groninger Archieven, Openbare Bibliotheek Groningen, Volksuniversiteit Groningen, Filmtheater Images en het Groninger Museum.
 

Ook in deze serie

Placeholder
Paul Ulenbelt, Marc Heemskerk, Jaap Borg
Wanneer gaan we met pensioen?
Nederlands

Als de voortekenen niet bedriegen, gaat de pensioengerechtigde leeftijd omhoog naar 67. Tenminste, dat geldt voor de jonkies onder ons. Erg?

Placeholder
Marc Chavannes, Jaap de Wilde
Democratie, besluiteloosheid en uitstelgedrag
Nederlands

Tijdens de algemene politieke beschouwingen kreeg PM Balkenende - die kampte met een vormcrisis - vooral voor de voeten geworpen dat zijn kabinet met belangrijke beslissingen ve

Zie ook

Placeholder
Jolanda Smit, Fanny Janssen, Machiel Vonk
Nieuwe ziekten rukken op
Nederlands

Het blauwtongvirus decimeerde schaapskudden en legde de export van herkauwers plat.