Overslaan en naar de inhoud gaan
Placeholder
Nederlands

Vrouwen aan de top

Marjolijn Verspoor, Diette Doesburg-Maas, Lies Wesseling

Voor de meeste vrouwen is zelfontplooiing een vanzelfsprekendheid geworden. Na het afronden van hun studie gaan ze op zoek naar een baan. Maar een grote groep hoogopgeleide vrouwen verruilt uiteindelijk de betaalde baan voor het zorgende moederschap. Uit vrije keuze? Dat is maar de vraag. Onze maatschappij gaat er nog steeds vanuit dat vooral de vrouw verantwoordelijk is voor het gezin. Ook studenten (m/v) lijken niet met dat aloude rolpatroon te willen of kunnen breken. Ondanks het emancipatieproces van de afgelopen decennia is het nog steeds de vraag of hoogopgeleide vrouwen met een kinderwens een reële kans krijgen om carrière te maken.
In de top van het Nederlandse bedrijfsleven, maar ook van de RUG en de Hanzehogeschool, zijn vrouwen met een lampje te zoeken. Vrouwelijke bestuurders, hoogleraren of lectoren blijven een grote uitzondering. En het wachten is nog steeds op de eerste vrouwelijke minister-president van Nederland.

Gelijke kansen voor vrouwen op de arbeidsmarkt? Ook de harde praktijk wijst anders uit. Zelfs werving- en selectiebureaus geven eerder de voorkeur aan mannen dan aan vrouwen, dit vanwege een mogelijke kinderwens bij de vrouw. En ook het verschil in beloning is treffend: een vrouw krijgt door de bank genomen eenvijfde minder loon dan een man met hetzelfde opleidingsniveau.
De Nederlandse overheid neemt, bijvoorbeeld door het toestaan van positieve discriminatie, maatregelen om vrouwen in het arbeidsproces te betrekken. De vraag is of vrouwen hiermee echt zijn gebaat en of het niet veel beter is wanneer vrouwen gewoon op basis van hun capaciteiten een functie krijgen.

Zijn vrouwen minder ambitieus dan mannen of wordt het hen gewoon moeilijker gemaakt? Is positieve discriminatie een goed breekijzer? Worden vrouwelijke én mannelijke studenten op dezelfde manier gestimuleerd om carrière te maken? En waarom kiezen moderne mannen en vrouwen niet voor een gelijkwaardiger verdeling van de gezinstaken?

Discussieer mee over deze en andere vragen tijdens het 25ste Studenten Discussie Café.

Gasten:
Marjolijn Verspoor, voorzitter van de Universitaire Emancipatie Commissie (RUG)
Diette Doesburg-Maas, directeur van Maas Shipyard Waterhuizen b.v.
Lies Wesseling, cultuurwetenschapper aan de Universiteit Maastricht en schrijfster van het boek Geleerde Moeders

De discussie wordt geleid door José Heesink, docent sociale en organisatiepsychologie aan de RUG.

Ook in deze serie

Placeholder
Gespreksleider: Doeko Bosscher, hoogleraar Eigentijdse Geschiedenis aan de RUG
Het Grote Amerikaanse Verkiezingsdebat
Nederlands

De epische strijd tussen de Democraten Barack Obama en Hillary Clinton om de nominatie voor presidentskandidaat vindt in Groningen een nieuw hoogtepunt.

Placeholder
Theo Bouman, Berend van der Lei, Larissa Pans, Marije Lieuwens
De dwang van schoonheidsidealen
Nederlands

Iedereen wil mooi zijn, of op zijn minst mooi gevonden worden door anderen. Jonge meiden en hun moeders worstelen beiden met hun lichaam.

Zie ook

Placeholder
Drie juweeltjes uit de geschiedenis van de cinema
Nederlands

Drie juweeltjes uit de geschiedenis van de cinema – moet je gezien hebben.