Overslaan en naar de inhoud gaan
Placeholder
Thema
In serie
Nederlands

Welzijn? ons een zorg!

Menno Hurenkamp, Willie van Galiën, Eddie van Hierden, José van Schie

Ooit was het welzijnswerk één van de kroonjuwelen van de verzorgingsstaat. Thans doen we er wat meewarig over: een overblijfsel van de geitenwollen-sokken-brigade, de softies uit de jaren zeventig en tachtig. Sjoelen voor bejaarden en een avondje niksen voor jongeren in het buurt- of clubhuis. Sullige Sjakie die probeert de familie Flodder op het juiste spoor te krijgen – goed bedoeld, maar volstrekt overbodig. De paarse kabinetten hebben nog geprobeerd aan het welzijnswerk een impuls te geven onder de noemer ‘sociale vernieuwing’. Heden ten dage lijkt welzijn uitsluitend nog in dienst te staan van leefbaarheid, veiligheid en het voorkomen van overlast. We lijken wel terug in de jaren vijftig: bij de bestrijding van de ‘onmaatschappelijken’.

Wat is anno 2005 nog de maatschappelijke opdracht voor het welzijnswerk? Wat betekent welzijn en welzijnsbeleid eigenlijk in een geïndividualiseerde, maar ook geglobaliseerde samenleving, waarin patronen en instituties van sociale binding en participatie voortdurend veranderen? Is bijvoorbeeld het buurt- en clubhuiswerk nog relevant als de buurt en de club nauwelijks nog bindende eenheden zijn? Is welzijn een kwestie van doelgroepenbeleid, of miskent dat de individualisering? Moet welzijnsbeleid gericht zijn op ‘de onderkant van de samenleving’ of is het een voorziening voor iedereen? Gaat het om emancipatie en ontwikkeling, of om regulering en disciplinering?

De komende weken spreekt de gemeente Groningen zich uit over de toekomst van het welzijnswerk in de stad. Bovengenoemde vragen en onderwerpen komen daarbij ongetwijfeld aan de orde. Aan de vooravond van de besluitvorming in de gemeenteraad organiseert DWARSDIEP, in samenwerking met de gemeente Groningen, een debat over hedendaags welzijn.

In het forum nemen zitting: Menno Hurenkamp, hoofdredacteur van het Tijdschrift voor de Sociale Sector, Willie van Galiën, Hoofd welzijnsopleidingen NoordelijkeHogeschool Leeuwarden, Eddie van Hierden, directeur van Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling van de provincie Groningen en José van Schie, wethouder van onderwijs, jeugd en welzijn in de stad Groningen.
Ronald Ohlsen en Rudy Lentze brengen een toepasselijk lied ten gehore.
De discussie wordt geleid door RUG-filosoof Hans Harbers.

Dit debat wordt georganiseerd door DwarsDiep - Politiek en Cultureel Debatcentrum, een samenwerkingsverband van Studium Generale Groningen, USVA, de Faculteit Wijsbegeerte, de Openbare Bibliotheek, het Centre for Development Studies van de RUG en Debatcentrum Waag.

Ook in deze serie

Placeholder
Paul Ulenbelt, Marc Heemskerk, Jaap Borg
Wanneer gaan we met pensioen?
Nederlands

Als de voortekenen niet bedriegen, gaat de pensioengerechtigde leeftijd omhoog naar 67. Tenminste, dat geldt voor de jonkies onder ons. Erg?

Placeholder
Marc Chavannes, Jaap de Wilde
Democratie, besluiteloosheid en uitstelgedrag
Nederlands

Tijdens de algemene politieke beschouwingen kreeg PM Balkenende - die kampte met een vormcrisis - vooral voor de voeten geworpen dat zijn kabinet met belangrijke beslissingen ve

Zie ook