Skip to main content
Placeholder
Theme
Nederlands

Linda Polman: De Crisiskaravaan

Hans van de Weerd, Joost Herman

In haar spraakmakende boek De Crisiskaravaan. Achter de schermen van een noodhulpindustrie (Uitgeverij Augustus, 2008) gunt onderzoeksjournaliste Linda Polman ons een kijkje achter de schermen van – wat zij noemt - de noodhulpindustrie.
Humanitaire hulp in crisigebieden is is de afgelopen 25 jaar big business geworden en qua financiële omvang gigantisch.

Op het eerste gezicht is noodhulp zinvol en edelmoedig. De nood in crisisgebieden en oorlogszones is vaak hoog en nietsdoen lijkt simpelweg strijdig met onze menselijke plicht. Maar lang niet altijd komt hulp goed terecht en soms zelfs is noodhulp contraproductief. Hulporganisaties zelf zijn daarover helaas vaak weinig openhartig en journalisten met kennis van zaken zijn zeldzaam.

Linda Polman stelt een fiks aantal indringende vragen. Waarom verdwijnt er zo veel geld in de oorlogskassen van strijdende partijen? Hoeveel hulpgeld is een humanitaire organisatie kwijt aan smeergeld? Waarom krijgen sommige gebieden bakken met geld en andere bijna niets? Waar houden humanitaire beginselen op ethisch te zijn? En waarom overwegen hulporganisaties nooit om zich afzijdig te houden?

Bij DwarsDiep gaat Linda Polman in discussie met twee referenten: Hans van de Weerd, directeur van Artsen zonder Grenzen, en Joost Herman, docent/onderzoeker bij de afdeling NOA van de Rijksuniversiteit Groningen. Gespreksleider is RUG-filosoof Hans Harbers.

Dwarse Boeken is een reeks debatavonden van debatcentrum DwarsDiep. Naar aanleiding van recente boekpublicaties door opiniërende publicisten, wetenschappers of politici wil DwarsDiep minstens vier keer per jaar een discussiebijeenkomst op touw zetten waarin de schrijver wordt geconfronteerd met critici en een kritisch publiek.

Also in this series

See also

Mens is een zachte machine
Mirjam van Hengel en Frans van Deursen (zang)
Dichter en bioloog
Nederlands

Voor dichter en bioloog Leo Vroman zijn kunst, wetenschap en liefde onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Placeholder
Ann Meskens, Johan van Benthem, Bert Keizer, René Boomkens
Nederlands

Door het Oog van de Filosofie is een programma van de Groninger Stichting voor Wijsbegeerte, Cultureel Studentencentrum Usva en Studium Generale Groningen waarin filoso