Skip to main content

Priemgetallen

Prof.dr. Jaap Top

Priemgetallen zijn geld waard! Dat is opmerkelijk omdat al zo’n 2300 jaar bekend is, dat er oneindig veel van zulke getallen bestaan. Voorbeeld: Electronic Frontier Foundation geeft $100.000 aan de eerste persoon of groep die hen een priemgetal van minstens tienmiljoen cijfers levert. Eentje met 9.808.358 cijfers werd in september 2006 gevonden, dus heel veel groter hoeft niet. Voor wetenschappers geldt naast een monetaire waarde, nog veel sterker de esthetische waarde van priemgetallen. Door de eeuwen heen is er dan ook veel onderzoek naar gedaan, van de klassieke resultaten van Euclides tot en met 21ste eeuwse ontdekkingen van Agrawal en van Green en Tao.
Jaap Top voert u mee langs de fascinerende en wonderlijke wereld van deze getallen, hun moderne toepassingen. Bij de beveiliging van digitale gegevens spelen priemgetallen een hoofdrol. Top gaat in op de verrassend eenvoudige manier waarop dit werkt.

Prof.dr. Jaap Top studeerde wiskunde in Utrecht en promoveerde aldaar in 1989. Via Queen’s university (Canada) en de Erasmus Universiteit te Rotterdam, kwam hij in 1992 naar Groningen. Daar is hij sinds 2005 hoogleraar meetkunde en getaltheorie. Hij is hoofdredacteur van het tijdschrift Nieuw Archief voor Wiskunde, organisator van publieksevenementen als de Fermatdag (1993) en Pi in de Pieterskerk (2000) en medeauteur van het populariserende boek Speeltuin van de wiskunde (2003).

Everything you always wanted to know is een maandagmiddagcollege over de kopstukken en hoofdzaken in de wetenschap. Over Grote gebeurtenissen, Grote Theorieën, Grote Namen en Omvattende Concepten. Van Big Bang tot Supersnaren, van Plato tot Wittgenstein, van Mythologie tot Chaostheorie, van Homerus tot Huizinga.

Also in this series

See also

Paul Cliteur. Coreferent Christoph Jedan
Over religie en geweld
Nederlands

Er zijn vele actuele voorbeelden van terroristisch geweld dat zich beroept op een van de grote monotheïstische godsdiesten (christendom, jodendom en islam).

Placeholder
Herman van Gunsteren, Theo de Wit, Hans Harbers
Een avond over Politieke Stukken van Lolle Nauta
Nederlands

Zijn we eerst wereldburgers en pas in de tweede plaats Nederlander?

Placeholder
Spartacus | Che Guevara | Karel de Grote | John F. Kennedy e.a.
Nederlands

Het verleden is vergeven van helden, heldendaden en heldenverering. Echte helden hebben een standbeeld, staan op straatnaambordjes en hun geboortehuis is een bedevaartsoord.