Overslaan en naar de inhoud gaan
Placeholder
In serie
Nederlands

Verloren Slag

De PvdA en de verkiezingen van november 2006
René Cuperus, Dick Pels, Peter Sertons

Waarom de PvdA de laatste Tweede-Kamerverkiezingen zo pijnlijk verloor en bijkans voorbij werd gestreefd door de SP, daarover gaat het boek Verloren Slag. Het is een bundel artikelen geredigeerd door René Cuperus en Frans Becker van de Wiardi Beckman Stichting – het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Het boek analyseert het leiderschap van Bos, de campagne van de PvdA en het beeld van de PvdA in de media. Maar de hoofdstelling van Verloren Slag is dat de PvdA verloor omdat zij het meeste last heeft van splijtende maatschappelijke ontwikkelingen. Haar traditionele achterban valt in twee delen uiteen: de “doctorandussen” die alles hebben te winnen bij de globalisering en de lagere klasse die de globalisering juist met angst tegemoet ziet. De laatste groep is electoraal op drift geraakt en verloor het vertrouwen in de PvdA – misschien zelfs wel in de politiek als geheel. De SP is met succes in dat gat gesprongen en vertaalt die angst in politieke stellingnames tegen de EU-Grondwet, tegen het ‘neo-liberalisme’ en voor de verzorgingsstaat en sociale zekerheid.

DwarsDiep agendeert op 12 juni een bespreking van het boek, maar niet alleen met PvdA-leden. Ook twee andere linkse partijen - SP en GroenLinks – stellen zich de vraag hoe te opereren in een veranderende electorale omgeving. Hoe behouden ze de kiezersgunst van de eigen achterban? Hoe spreken ze nieuwe groepen aan, zonder oude te verliezen? Is Halsema te elitair en te libertair en Marijnissen te populistisch en te nationalistisch? En hoe houdt Bos de boel bij elkaar? Waarom boekt  de SP wel electoraal succes maar nauwlijks politiek-bestuurlijk gewin, terwijl dat bij de PvdA eerder omgekeerd ligt? En wordt GroenLinks vermalen in deze strijd om het linkse leiderschap?

Aanwezig zijn auteur René Cuperus, medewerker van de Wiardi Beckmanstichting, Dick Pels, socioloog, publicist en mede-oprichter van de linkse denktank Waterland en Peter Sertons, politicoloog en voormalig stadsdeelbestuurder in Amsterdam-Oost/Watergraafsmeer en ondertekenaar van het manifest van bezorgde GroenLinksers. De laatste twee zullen het boek van Cuperus kritisch bespreken.

Dwarse Boeken is een reeks debatavonden van debatcentrum DwarsDiep. Naar aanleiding van recente boekpublicaties door opiniërende publicisten, wetenschappers of politici wil DwarsDiep minstens vier keer per jaar een discussiebijeekomst op touw zetten waarin de schrijver wordt geconfronteerd met critici en een kritisch publiek.

Ook in deze serie

Placeholder
Paul Ulenbelt, Marc Heemskerk, Jaap Borg
Wanneer gaan we met pensioen?
Nederlands

Als de voortekenen niet bedriegen, gaat de pensioengerechtigde leeftijd omhoog naar 67. Tenminste, dat geldt voor de jonkies onder ons. Erg?

Placeholder
Marc Chavannes, Jaap de Wilde
Democratie, besluiteloosheid en uitstelgedrag
Nederlands

Tijdens de algemene politieke beschouwingen kreeg PM Balkenende - die kampte met een vormcrisis - vooral voor de voeten geworpen dat zijn kabinet met belangrijke beslissingen ve

Zie ook

Placeholder
The attraction of totalitarian ideologies
English

Great dictators and totalitarian regimes coloured the 20th century brown, black and red.