Skip to main content
Theme
In series
Nederlands

Weg uit de crisis

Bert Popken in gesprek met Matthijs Bierman, Dirk Bezemer, Laura Spierdijk en Steven Brakman

Hoe komen we uit de hardnekkige financiële en economische crisis? Kunnen duurzame banken en ondernemers zorgen voor een gezonde wereldeconomie?

We zitten tot aan onze nek in een financiële en economische crisis. De grote vraag is: hoe komen we eruit?  In de aanloop naar de verkiezingen buitelden politici over elkaar heen met plannen om de economie uit het slop te trekken en het financieringstekort terug te dringen.  Maar met korte-termijn-oplossingen zijn we er niet. Structurele hervormingen zijn nodig. Om te beginnen in de financiële sector.  Ligt de oplossing in duurzaam bankieren  of zijn consumenten en ondernemers juist meer gebaat bij een stevige competitie tussen banken? Ook met een gezonde financiële sector zijn we er nog niet. Een herstel van de wereldeconomie in het algemeen en van Europa en Nederland in het bijzonder, vraagt om een beleid dat verder gaat dan ‘symptoombestrijding’ in de bankensector en schuldsanering in enkele Europese landen.  Ligt de sleutel voor een structurele oplossing bij lokale en regionale beleidsmakers of eerder op Europees of zelfs mondiaal niveau? Zijn beleidsmakers en politici aan zet of moet de verandering juist van onderop komen, van kritische consumenten en  jonge, creatieve ondernemers die kiezen voor duurzame oplossingen  en zo de kiem leggen voor een gezonde wereldeconomie?  En wat kan wetenschappelijk onderzoek betekenen voor  de zoektocht naar een structurele weg uit de crisis?

Over nieuwe oplossingen voor de crisis gaat Bert Popken, concerndirecteur gemeente Groningen, verantwoordelijk voor de diensten Ruimtelijke Ordening & Economische Zaken en Sociale Zaken & Werkgelegenheid,  in gesprek met Matthijs Bierman, directeur van de Triodos Bank en alumnus van het jaar van de RUG, Dirk Bezemer, ontwikkelingseconoom en lid van het Sustainable Finance Lab, Laura Spierdijk, hoogleraar econometrie die onderzoek doet naar de hervorming van de bankensector, en Steven Brakman, hoogleraar Economie en Internationale Betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Korte inleidingen en debat, met prikkelende columns van de RUG-honoursstudenten Eline Koopmans en Berend Ritzema, die meewerkten aan het boek ‘Generatie Crisis. Verder kijken dan #Occupy’.

De U-meets zijn een initiatief van de Nederlandse universiteiten. Daarin ontmoeten wetenschap, politiek en maatschappelijke organisaties elkaar om gezamenlijk te zoeken naar nieuwe oplossingen voor maatschappelijke problemen.

Programma van de avond:
19.30 uur Korte inleidingen en columns
20.30 uur Koffiepauze
21.00 uur Debat en discussie met de zaal
22.00 uur Einde avond

Interessante links

Mathijs Bierman:
Rede bij opening Academisch jaar RUG 2012
Alumnus van het Jaar in Unifocus
Tweegesprek met Boudewijn de Bruin

Dirk Bezemer:
Lezing Institute for New Economic Thinking (2012): Creating a Socially Useful Financial System
Sustainable Finance Lab

Laura Spierdijk:
Over VIDI-onderzoek in FEB Research Magazine
Column Kun je concurrentie tussen banken meten?
Eten halen bij de buren

Steven Brakman:
‘Crisis: geluk bij een ongeluk?’
In Nieuwsuur over ethisch bankieren
Over G20 en nieuwe economische machtsverhoudingen (NOS Radio)

Harry Garretsen:
Inleiding op Preadviezen 2011 De economische toekomst van Nederland
Website Zakelijk Nieuws Het is met Europa of niet
YouTube Over de terugkeer van Keynes

Georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen ism. Studium Generale

Also in this series

Mmv. Jacques Wallage, Kees de Vey Mestdagh, Just Stam, Jeanne Mifsud Bonnici, Peter van den Ende en Rieks Taal. Olv. Frans van der Haar
Nederlands

Kan de overheid ons nog beschermen zonder in onze privégegevens te kijken? Wat weet de overheid al over ons?

See also

Hans Harbers in gesprek met Elmer Sterken, Folkert Kuipers en Ritsert Jansen
Een speurtocht naar ethische grenzen in de wetenschap
Nederlands

Fraude, plagiaat of bedrog begint vaak met een onschuldige aanleiding. Wat de een nog acceptabel vindt, gaat voor de ander al te ver. Waar ligt je grens?

Floris Boogaard, Lise Jans en Martijn Schuit - livestream
Nederlands

Klimaatverandering maakt de stad een kwetsbaar gebied; bij hevige regenbuien kan het water soms moeilijk weg en met toenemende warmte vormen steden een soort hitte-eilanden van