Overslaan en naar de inhoud gaan
Placeholder
In serie
Nederlands

Inburgeren doe je zo!

Koosje van Doesen, Viktoria Koblenko, Frank den Hollander, Marjo Buitelaar

Sinds enige tijd moet je – als je Nederlander wilt worden of als je je in Nederland wilt vestigen – aantonen dat je de taal beheerst en op de hoogte bent van onze gebruiken en gewoontes. Maar, wat wordt er nu eigenlijk aan nieuwe Nederlanders gevraagd? Welke kennis is kennelijk onontbeerlijk om je hier met succes en plezier te vestigen? Is het examen zinvol? Betuttelend? Een stap in de goede richting? En, hoe is de praktijk rondom dit examen? Wie moeten het examen afleggen en hoe streng is de overheid voor mensen die zakken of niet deelnemen?

Alle aanwezigen maken eerst een deel van het inburgeringsexamen. Vooral het deel over de kennis van de Nederlandse samenleving is interessant. Geslaagd of niet: vervolgens discussieert de zaal onder leiding van Nico Haasbroek, voormalig hoofdredacteur van het NOS-Journaal. Koosje van Doesen, chef inburgering in Groningen schetst heel kort de verschillende de procedures voor “inburgerings-plichtige Groningers” Er zijn enkele commentatoren die hun mening over het examen geven, onder ander actrice Viktoria Koblenko, Frank den Hollander, specialist op het lastige terrein van de inburgering in Groningen en godsdienstwetenschapper Marjo Buitelaar.

Dit debat is een onderdeel van het najaarsprogramma van het Groninger Forum Thuis in Groningen. Het debat wordt georganiseerd door DwarsDiep - Politiek en Cultureel Debatcentrum, een samenwerkingsverband van Studium Generale Groningen, USVA, de Faculteit Wijsbegeerte, de Openbare Bibliotheek en het Centre of Development Studies van de RUG.

Ook in deze serie

Placeholder
Paul Ulenbelt, Marc Heemskerk, Jaap Borg
Wanneer gaan we met pensioen?
Nederlands

Als de voortekenen niet bedriegen, gaat de pensioengerechtigde leeftijd omhoog naar 67. Tenminste, dat geldt voor de jonkies onder ons. Erg?

Placeholder
Marc Chavannes, Jaap de Wilde
Democratie, besluiteloosheid en uitstelgedrag
Nederlands

Tijdens de algemene politieke beschouwingen kreeg PM Balkenende - die kampte met een vormcrisis - vooral voor de voeten geworpen dat zijn kabinet met belangrijke beslissingen ve

Zie ook

In gesprek met Sander Koenen
Over leiderschap, verlies, de krijgsmacht en soldatenhumor
Nederlands

Op 17 april 2008 werd Peter van Uhm geïnstalleerd als Commandant der Strijdkrachten.