Overslaan en naar de inhoud gaan
Thema
Nederlands

Natuurwetenschappers: Isaac Newton

Floris Cohen

Isaac Newton was ook alchemist, ketters theoloog, eenzame zonderling en een bijzonder snel aangebrand criticus. Hoe werkte dat door op zijn vele ontdekkingen?

Isaac Newton (1643-1727) kennen we als één van de grootste ontdekkers. De universele aantrekkingskracht, de differentiaal- en integraalrekening en de kleurschifting staan met recht op zijn naam. Tevens was Newton gedurende lange perioden van zijn leven fellow van Trinity College aan de universiteit van Cambridge, tevens alchemist, ketters theoloog, eenzame zonderling, bijzonder gauw aangebrand criticus, en het laatste kwart eeuw van zijn leven President van de Royal Society. Hoe valt het een met het ander te rijmen? Hoe heeft deze onbekende kant van Newton uitgewerkt op zijn ontdekkingen? Welke betekenis heeft Newtons alchemie en zijn theologie gehad voor de universele gravitatie? Wat betekenden zijn voorzitterschap van de Royal Society en zijn unfaire manier van polemiseren voor de lotgevallen van de differentiaal- en integraalrekening? En hoe had zijn opstelling als excentrieke universitaire outsider invloed op zijn publicatie van de kleurschifting?

Floris Cohen is hoogleraar Vergelijkende geschiedenis van de natuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht (Faculteit Geesteswetenschappen). Hij is voorzitter van het Descartes Centre, en auteur van De herschepping van de wereld. Het ontstaan van de moderne natuurwetenschap verklaard (2007; sindsdien vertaald in het Duits en het Chinees) en van Isaac Newton en het ware weten (2010).

Interessante links
Floris Cohen
Wikipedia Floris Cohen
Boek Isaac Newton en het ware weten
YouTube BBC-documentaire Newton the Dark Heretic
The Life of Sir Isaac Newton
 

 

 


 

Ook in deze serie

Zie ook

Placeholder
Strandbeesten, swing, onderzoek en trekvogels
Nederlands

Wetenschap en kunst, het lijken twee gescheiden werelden met hun eigen spelregels en doelstellingen, maar regelmatig verkennen creatieve geesten de grenzen en halen hun inspirat

Placeholder
Andrew Hamilton
Inside and Out
English

A black hole is a region of space in which the gravitational field is so powerful that nothing, not even light, can escape.

Blaauw Lecture 2014
Alex Szalay
English
Mapping the universe is like a “Cosmic Genome Project”, the survey that mapped the structure of the nearby Universe took over 16 years.