Overslaan en naar de inhoud gaan

2000 - 2021

Meer debat | More debate

-- English below --

Debatten en Engelstalige programma’s
Eind jaren negentig ging SGG anders werken. De brede programmacommissie met vertegenwoordigers uit alle faculteiten maakte plaats voor een professioneel team dat zelfstandig ging programmeren. Dat wierp zijn vruchten af. In 2003 werd het record van 11.000 bezoekers eindelijk verbroken en de groei zette door. Het nieuwe topjaar werd 2012 met ruim 17.000 bezoekers, waarvan bijna de helft student was, mede dankzij de druk bezochte lezingen van de beroemde evolutiedenkers Richard Dawkins en Redmond O’Hanlon.

Met de start van een studentendiscussiecafé en het debatcentrum DwarsDiep, dat zijn thuishaven bij  SGG had, kwam er meer aandacht voor debat. Forumleden en publiek discussieerden over actuele kwesties als naar olie boren in de Waddenzee, het persoonlijke in de politiek, of de opkomst van een Patatgeneratie. Interactie met het publiek werd de kracht van SGG. In Kenniscafé's over nanowetenschap (2008), eetproblemen (2013) of dyslexie (2009) gingen onderzoekers uit verschillende disciplines in gesprek met het publiek. SGG werd een gewilde samenwerkingspartner, vooral ook vanwege de geoliede publiciteitsmachine met voelhorens in de studentenwereld.

debat geschiedenis
Posters voor studentendiscussiecafé 'Wijs met de Waddenzee' (2004), DwarsDiep Debat 'Het politieke is persoonlijk' (2004), Studentendiscussiecafé 'Patatgeneratie?!' (2003).

In de loop van het nieuwe millennium werd een nieuwe, dankbare doelgroep gevonden: de buitenlandse studenten en medewerkers. Was begin 2000 een Engelstalige lezing nog een uitzondering, tien jaar later was ruim eenderde van de programma’s in het Engels. Met succesvolle series Rising Economies (2010), Winners & Losers (2013), Darwin Today (2009) of How to Build Your Own Cognition (2014). Plus een keur aan internationale sprekers van naam zoals neuroloog en schrijver Oliver Sacks (2005), de filosofen Peter Singer (2011) en Martha Nussbaum (2005, 2013), de kleurrijke Griekse econoom en latere minister van Financiën Yanis Varoufakis (2011) en (door corona alleen online) historicus Peter Frankopan (2020), schrijver van de bestseller The Silk Roads.

Series geschiedenis
Posters voor Lezingenserie 'Winners & Losers' (2013) / Lezingenserie 'How To Build Your Own Cognition' (2014).

Coronacrisis
Hier zijn we dan, 75 jaar na de moeizame start en bijna 65 jaar na de succesvolle doorstart, en SGG biedt nog steeds een gevarieerd programma, waarin wetenschap, actualiteit en kunst en cultuur samenkomen. Voor een gevarieerd publiek van studenten en medewerkers uit binnen- en buitenland en bezoekers uit de hele regio. De huidige coronacrisis maakt het soms onmogelijk om elkaar live te ontmoeten, maar SGG gaat door. Veel programma’s werden het afgelopen jaar online en op afstand georganiseerd, maar nog steeds met ruimte voor interactie en boeiende gedachtewisselingen. Zo werd er in online edities van Let’s Ask, waarin het publiek vragen kan stellen aan een Groningse onderzoeker over een actueel onderwerp, context geboden aan de coronacrisis: Hoe maak je een vaccin? met Cécile van Els, Wat is de waarde van privacy in 2020? met Oskar Gstrein, Profiteren populisten van de pandemie? met Léonie de Jonge. Ook zorgde de digitale omgeving voor nieuwe mogelijkheden: voor de serie What Is It Like to Be...? vertelden de filosoof Peter Godfrey-Smith en de evolutionair ecoloog Monica Gagliano over hun onderzoek vanuit hun woonkamer in Australië, en werd het programma over Myanmar vanuit verschillende werelddelen tegelijk gepresenteerd. Ook werd de blog, vanaf 2019 in het leven geroepen, dankbaar gebruikt tijdens de crisis met het terugkerende item Wat zeggen Groningse wetenschappers? en watchlists van lezingen uit ons archief over vriendschap, klimaatverandering, sport, dna en natuurlijk over corona in context.

Na 75 jaar is Studium Generale Groningen nog steeds springlevend. Nieuwsgierig naar wat we nu doen? Bekijk hier ons huidige programma.
 


-- English version --

Debate and English spoken programme
Late nineties, SGG changed its working methods. The programme committee, with representatives from all faculties, gave way to a team of independent professionals. This paid off. In 2003, the 1978 record was finally broken and SSG started to grow again. The new record was set in 2012 with over 17.000 visitors, almost half of them students. This success was partly due to the popular lectures of the famous evolution thinkers Richard Dawkins and Redmond O’Hanlon.

grote namen geschiedenis
Posters voor 'Music, Mind and Amnesia' door Oliver Sacks (2005), 'Frontiers of Justice' door Martha Nussbaum (2005) en 'Journey Through the History of Evolution' door Redmond O'Hanlon (2012).

With the start of a studenten discussion café and debate centre DwarsDiep - both belonging to SGG - there was room for debate again. The panel and audience discussed current affairs, such as drilling for oil in the Wadden Sea, the personal in politics, or the alleged emergence of the ‘Patatgeneratie’ (Patatgeneratie is a term used in the Netherlands for a generation who is born between 1970-1985 and is seen as spoiled). SGG found its strength in interacting with the audience. In Kenniscafé's (‘knowledge cafes’) researchers from different disciplines talked to each other and the audience about subjects such as nano science (2008), eating disorders (2013) or dyslexia (2009). SGG became a popular partner, mainly because of the smoothly running publicity machine and its relations with the student world.

In the course of the new millennium, a new and enthusiastic target group was found: the international students and staff members of the University of Groningen. In the beginning of the new century, lectures in English were still an exception. However, ten years later, over thirty percent of the programme was English spoken, including successful lecture series such as Rising Economies (2010), Winners & Losers (2013), Darwin Today (2009) and How to Build Your Own Cognition (2014). In addition, SGG invited famous international lecturers such as neurologist and writer Oliver Sacks (2005), philosophers Peter Singer (2011) and Martha Nussbaum (2005, 2013), the colorful Greek economist (who would later become known as his country’s minister of Finance) Yanis Varoufakis (2011), and the historian Peter Frankopan (2020) (online due to Covid-19) who wrote the bestseller The Silk Roads.

Kenniscafe geschiedenis
Posters voor Kenniscafé 'Magic Nano' (2008) / Kenniscafé 'Virus' (2009).

Corona crisis
So here we are, 75 years after the challenging start, and almost 65 years after the successful relaunch, and SGG still offers a varied programme where science, current affairs, art and culture meet, and catering to a broad audience of (inter)national students and staff members of the Groningen universities, as well as visitors from the North of the Netherlands. When live events were often made impossible by the corona crisis, the programme of SGG continued online, at a distance. Still there was plenty of room for interaction and the captivating exchange of thoughts. We organised online editions of Let’s Ask, a format where people can ask questions to an expert about the current thing in the news, that put the pandemic in context: Hoe maak je een vaccin? (How do you make a vaccine?) with Cécile van Els, Wat is de waarde van privacy in 2020? (What's the worth of privacy in 2020?) with Oskar Gstrein, Profiteren populisten van de pandemie? (Do populist profit from the pandemic?) with Léonie de Jonge. The digital environment also provided new opportunities: in the series What Is It Like to Be...? philosopher Peter Godfrey-Smith and evolutionary ecologist Monica Gagliano talked about their research from their homes in Australia, and our programme about Myanmar was presented from different parts of the world. The use of our blog, since 2019 on our website, increased during the pandemic with the recurring item Wat zeggen Groningse wetenschappers? and watchlists with lectures from our archive about friendship, climate change, sport, dna and of course about corona in context.

After 75 years, Studium Generale Groningen is still alive and kicking.

Curious what we do nowadays? View our programme for the upcoming period.

17-08-2021